Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Noradrenalin Pfizer

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Noradrenalin

Noradrenalin

Klass: 2

Produkter

Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenali......

Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Pfizer, Noradrenaline Renaudin, Noradrenaline Sintetica
ATC-Koder

C01CA03

C01CA03
Substanser

noradrenalin, noradrenalintartrat (monohydrat)

noradrenalin, noradrenalintartrat (monohydrat)
Bedömning

Noradrenalin kan användas i akutsituationer för att häva blodtrycksfall men det är viktigt att inte överdosera på grund av risk för nedsatt placentagenomblödning och uteruskontraktioner. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Noradrenalin kan användas i akutsituationer för att häva blodtrycksfall men det är viktigt att inte överdosera på grund av risk för nedsatt placentagenomblödning och uteruskontraktioner. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Användning av noradrenalin används vanligen i blodtryckshöjande syfte vid allvarlig hypotension vilket i sig är livshotande för fostret. Vid överbehandling finns dock risk för bradykardi och syrebrist hos fostret till följd av noradrenalins farmakologiska effekter på placentagenomblödningen och kontraherande effekt på uterusmuskulaturen [1-2]. Ur missbildningssynpunkt saknas konklusiva rapporter av behandling hos gravida saknas men det är inte troligt att adekvat tillförsel kan orsaka fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

 

Användning av noradrenalin används vanligen i blodtryckshöjande syfte vid allvarlig hypotension vilket i sig är livshotande för fostret. Vid överbehandling finns dock risk för bradykardi och syrebrist hos fostret till följd av noradrenalins farmakologiska effekter på placentagenomblödningen och kontraherande effekt på uterusmuskulaturen [1-2]. Ur missbildningssynpunkt saknas konklusiva rapporter av behandling hos gravida saknas men det är inte troligt att adekvat tillförsel kan orsaka fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
Författare

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/13/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet