Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nolvadex

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Tamoxifen

Tamoxifen

Klass: 2

Produkter

Nolvadex, Tamoxifen Ebb, Tamoxifen Mylan, Tamoxifen Nor......

Nolvadex, Tamoxifen Ebb, Tamoxifen Mylan, Tamoxifen Nordic Drugs, Tamoxifen Orifarm, Tamoxifen Sandoz, Tamoxifen-Ratiopharm
ATC-Koder

L02BA01

L02BA01
Substanser

tamoxifen, tamoxifencitrat

tamoxifen, tamoxifencitrat
Bedömning

Tamoxifen skall inte användas under graviditet. Om exponering har skett i tidig graviditet, kan möjligheten av skador inte uteslutas. Den eventuella riskökningen är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Tamoxifen skall inte användas under graviditet. Om exponering har skett i tidig graviditet, kan möjligheten av skador inte uteslutas. Den eventuella riskökningen är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Tamoxifen har såväl antiöstrogena som östrogena effekter och dess huvudsakliga användningsområde är bröstcancer. Erfarenhet av användning under graviditet saknas till stor del [1]. De data som finns tyder på en riskökning för bland annat missbildningar [1]. Det går dock inte att bedöma i vilken utsträckning detta beror på behandling med tamoxifen eller på andra faktorer, t.ex. samtidig behandling med andra läkemedel.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn, vars mödrar uppgivit användning av tamoxifen – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Tamoxifen har såväl antiöstrogena som östrogena effekter och dess huvudsakliga användningsområde är bröstcancer. Erfarenhet av användning under graviditet saknas till stor del [1]. De data som finns tyder på en riskökning för bland annat missbildningar [1]. Det går dock inte att bedöma i vilken utsträckning detta beror på behandling med tamoxifen eller på andra faktorer, t.ex. samtidig behandling med andra läkemedel. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn, vars mödrar uppgivit användning av tamoxifen – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 11/1/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet