Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nocutil

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Desmopressin

Desmopressin

Klass: 2

Produkter

DesmoGalen, Desmopressin, Desmopressin 2care4, Desmopre......

DesmoGalen, Desmopressin, Desmopressin 2care4, Desmopressin Actavis, Desmopressin Ferring, Minirin, Minirinmelt, Nocdurna, Nocutil, Octostim
ATC-Koder

H01BA02

H01BA02
Substanser

desmopressin, desmopressinacetat, desmopressindiacetat

desmopressin, desmopressinacetat, desmopressindiacetat
Bedömning

Desmopressinanvändning under graviditet är inte förenat med någon mera väsentlig risk för fosterskada. Viss försiktighet bör dock iakttas eftersom erfarenhet av behandling under graviditet till stor del saknas. En eventuell riskökning är i alla händelser inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Desmopressinanvändning under graviditet är inte förenat med någon mera väsentlig risk för fosterskada. Viss försiktighet bör dock iakttas eftersom erfarenhet av behandling under graviditet till stor del saknas. En eventuell riskökning är i alla händelser inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.
Bakgrund

Desmopressin, en vasopressinanalog, har som huvudsakligt indikationsområde diabetes insipidus. Det finns begränsat med data i litteraturen om betydelsen av denna sjukdom eller av behandling med desmopressin för uppkomst av fosterskador [1].

Det största publicerade materialet omfattar 29 barn, vars mödrar hade diabetes insipidus under graviditeten och behandlades med desmopressin – endast ett barn hade en missbildning (ventrikelseptumdefekt med öppetstående ductus arteriosus och fyrfingerfåra på händerna) [2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 199 barn vars mödrar rapporterat användning av desmopressin. Fyra barn hade någon missbildningsdiagnos mot fyra förväntade. Missbildningsfrekvensen var allts......

Desmopressin, en vasopressinanalog, har som huvudsakligt indikationsområde diabetes insipidus. Det finns begränsat med data i litteraturen om betydelsen av denna sjukdom eller av behandling med desmopressin för uppkomst av fosterskador [1]. Det största publicerade materialet omfattar 29 barn, vars mödrar hade diabetes insipidus under graviditeten och behandlades med desmopressin – endast ett barn hade en missbildning (ventrikelseptumdefekt med öppetstående ductus arteriosus och fyrfingerfåra på händerna) [2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 199 barn vars mödrar rapporterat användning av desmopressin. Fyra barn hade någon missbildningsdiagnos mot fyra förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal. Dock var frekvensen barn som var födda för tidigt signifikant ökad (19 barn, 9,5% mot 6,1% förväntat). Det går i dagsläget inte att uttala sig om den ökade frekvensen för tidigt födda barn beror på underliggande sjukdom, eller är en direkt effekt av läkemedlet.
Referenser
  1. Ray JG. DDAVP use during pregnancy: an analysis of its safety for mother and child. Obstet Gynecol Surv. 1998;53:450-5.
  2. Källén B, Carlsson SS, Bengtsson BK et al. Diabetes insipidus and use of desmopressin (Minirin) during pregnancy. Eur J Endocrinol 1995;132:144-6.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/23/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet