Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nitisinone MDK

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nitisinon

Nitisinon

Klass: 2

Produkter

Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK, Orfadin

Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK, Orfadin
ATC-Koder

A16AX04

A16AX04
Substanser

nitisinon

nitisinon
Bedömning

Nitisinon bör om möjligt undvikas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan vara motiverad.

Nitisinon bör om möjligt undvikas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan vara motiverad.
Bakgrund

Nitisinon används vid behandling av hereditär tyrosinemi typ 1. Ingen kunskap om användning under graviditet finns men reproduktionsstudier hos djur antyder möjligheten av att preparatet skulle kunna vara humanteratogent. Det bör därför om möjligt undvikas under graviditet. I ett försök sågs uppkomsten av bukväggsdefekter hos försöksdjuren – sådana kan upptäckas vid ultraljudsundersökning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Nitisinon används vid behandling av hereditär tyrosinemi typ 1. Ingen kunskap om användning under graviditet finns men reproduktionsstudier hos djur antyder möjligheten av att preparatet skulle kunna vara humanteratogent. Det bör därför om möjligt undvikas under graviditet. I ett försök sågs uppkomsten av bukväggsdefekter hos försöksdjuren – sådana kan upptäckas vid ultraljudsundersökning. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/1/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet