Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nipruss

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nitroprussid

Nitroprussid

Klass: 2

Produkter

Nipruss, Nitropress, Nitropress Hospira, Nitroprussiat ......

Nipruss, Nitropress, Nitropress Hospira, Nitroprussiat Fides, Sodium Nitroprusside
ATC-Koder

C02DD01

C02DD01
Substanser

natriumnitroprussid (dihydrat), natriumnitroprussid (va......

natriumnitroprussid (dihydrat), natriumnitroprussid (vattenfri), nitroprussid
Bedömning

Om nitroprussid anses vara det optimala medlet vid en hypertensiv kris bör inte graviditet hindra dess användning. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Om nitroprussid anses vara det optimala medlet vid en hypertensiv kris bör inte graviditet hindra dess användning. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Nitroprussid är ett preparat, som används som injektionsmedel vid hypertensiva kriser, och har en direktverkan på glatt muskulatur. Endast några fallrapporter av användning under graviditet har återfunnits i litteraturen [1,2]. Övergående bradykardi har beskrivits som biverkan hos fostret [1-3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Nitroprussid är ett preparat, som används som injektionsmedel vid hypertensiva kriser, och har en direktverkan på glatt muskulatur. Endast några fallrapporter av användning under graviditet har återfunnits i litteraturen [1,2]. Övergående bradykardi har beskrivits som biverkan hos fostret [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Reprotox. Nitroprusside. Micromedex [www]. [cited 2020-04-01].
  3. Donchin Y, Amirav B, Sahar A, Yarkoni S. Sodium nitroprusside for aneurysm surgery in pregnancy Report of a case. Br J Anaesth. 1978;50(8):849-51.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/2/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet