Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Ninoxan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Dikväveoxid

Dikväveoxid

Klass: 2

Produkter

Kalinox, Latox, Livopan, Medicinsk Lustgas Air Liquide,......

Kalinox, Latox, Livopan, Medicinsk Lustgas Air Liquide, Medicinsk Lustgas Strandmollen, Medicinsk lustgas Nippon Gases Scandinavia, Medimix, Ninoxan, Niontix
ATC-Koder

N01AX13, N01AX63

N01AX13, N01AX63
Substanser

dikväveoxid

dikväveoxid
Bedömning

Under graviditetens första två tredjedelar bör lustgas användas med försiktighet och endast kortvarigt. Om medlet använts av misstag under tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Under graviditetens första två tredjedelar bör lustgas användas med försiktighet och endast kortvarigt. Om medlet använts av misstag under tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.
Bakgrund

Lustgas har använts länge som smärtlindring vid förlossning. Systematiska studier över användning under tidig graviditet och eventuell fosterskadande effekt saknas. Djurexperimentellt har en teratogen effekt på råtta visats vid kronisk exponering av relativt höga koncentrationer.

Yrkesmässig exponering för låga koncentrationer av narkosgaser inklusive lustgas för gravid operationspersonal har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar hos barnen. Risken för en fosterskadande effekt under kortvariga ingrepp är rimligtvis mycket liten. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Lustgas har använts länge som smärtlindring vid förlossning. Systematiska studier över användning under tidig graviditet och eventuell fosterskadande effekt saknas. Djurexperimentellt har en teratogen effekt på råtta visats vid kronisk exponering av relativt höga koncentrationer. Yrkesmässig exponering för låga koncentrationer av narkosgaser inklusive lustgas för gravid operationspersonal har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar hos barnen. Risken för en fosterskadande effekt under kortvariga ingrepp är rimligtvis mycket liten. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 8/16/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet