Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nimenrix

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Vaccin mot meningokockinfektion

Vaccin mot meningokockinfektion

Klass: 2

Produkter

ACWY Vax, BEXSERO, Bexsero, Mencevax ACWY, Meningokokke......

ACWY Vax, BEXSERO, Bexsero, Mencevax ACWY, Meningokokken-Impfstoff A+C Mérieux, Meningovax A+C, Menveo, NeisVac-C, Nimenrix, Trumenba
ATC-Koder

J07, J07AH03, J07AH04, J07AH07, J07AH08, J07AH09

J07, J07AH03, J07AH04, J07AH07, J07AH08, J07AH09
Substanser

NHBA fusionsprotein, Neisseria meningitidis, serogrupp ......

NHBA fusionsprotein, Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant , NadA protein, Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant, Neisseria meningitidis, serogrupp A, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp A, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp C, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp C, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp C, stam C11, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp C, stam C11, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp W-135, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp W-135, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp Y, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp Y, polysackarider, fHbp fusionsprotein, Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant , lipoprotein 2086, Neisseria meningitidis, serogrupp B fHbp, subfamilj A, lipoprotein 2086, Neisseria meningitidis, serogrupp B, subfamilj B, meningokockantigen, yttermembranvesiklar (OMV), Neisseria meningitidis, serogrupp B, stam NZ98/254
Bedömning

Erfarenhet av vaccinet under graviditet saknas, och därför bör viss försiktighet iakttas. Om ett klart motiv för vaccinering finns kan inte graviditet anses utgöra ett hinder. 

Erfarenhet av vaccinet under graviditet saknas, och därför bör viss försiktighet iakttas. Om ett klart motiv för vaccinering finns kan inte graviditet anses utgöra ett hinder.
Bakgrund

Vacciner delades tidigare in i inaktiverade vacciner som består av avdödade virus eller bakterier och levande vacciner som består av försvagade virus eller bakterier. Nyare vacciner framställs med annan teknik och innehåller till exempel komponenter av bakterier eller virus, modifierade toxiner eller korta genetiska sekvenser, som DNA eller mRNA [1]. Det är framför allt levande vacciner som skulle kunna innebära risker under graviditeten. För en del icke-levande vacciner finns dock ännu inte tillräckligt med data kring vaccination under graviditet för att dra säkra slutsatser.

Specifikt om vaccination mot meningokockinfektion
Vaccin mot meningokockinfektion, monovalent eller bivalent, är ett icke-levande vaccin. Erfarenheter av vaccination av gravida är små och det går alltså inte att med säkerhet uttala sig om potentiella risker, men det finns inget som talar för att de skulle vara särskilt stora. För vis......

Vacciner delades tidigare in i inaktiverade vacciner som består av avdödade virus eller bakterier och levande vacciner som består av försvagade virus eller bakterier. Nyare vacciner framställs med annan teknik och innehåller till exempel komponenter av bakterier eller virus, modifierade toxiner eller korta genetiska sekvenser, som DNA eller mRNA [1]. Det är framför allt levande vacciner som skulle kunna innebära risker under graviditeten. För en del icke-levande vacciner finns dock ännu inte tillräckligt med data kring vaccination under graviditet för att dra säkra slutsatser. # Specifikt om vaccination mot meningokockinfektion Vaccin mot meningokockinfektion, monovalent eller bivalent, är ett icke-levande vaccin. Erfarenheter av vaccination av gravida är små och det går alltså inte att med säkerhet uttala sig om potentiella risker, men det finns inget som talar för att de skulle vara särskilt stora. För vissa riskgrupper kan det vara aktuellt med vaccination under graviditeten [2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall, där modern uppgivit denna vaccination.
Referenser
  1. Pollard AJ, Bijker EM. A guide to vaccinology: from basic principles to new developments. Nat Rev Immunol. 2020;0(0):1-18.
  2. Psarris A, Sindos M, Daskalakis G, Chondrogianni ME, Panayiotou S, Antsaklis P et al. Immunizations during pregnancy: How, when and why. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019;240(0):29-35.
Författare

Katarina Wide och Karin Källén för Region Stockholm.

Katarina Wide och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/28/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet