Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nicovel Mint

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nikotin

Nikotin

Klass: 2

Produkter

NiQuitin, NiQuitin Clear, NiQuitin Mint, Nicorette, Nic......

NiQuitin, NiQuitin Clear, NiQuitin Mint, Nicorette, Nicorette Frukt, Nicorette Fruktmint, Nicorette Inhalator, Nicorette Mentolmint, Nicorette Microtab, Nicorette Microtab Lemon, Nicorette Mint, Nicorette Novum, Nicorette Pepparmint, Nicorette Spicemint, Nicotinell, Nicotinell Fruit, Nicotinell Lakrits, Nicotinell Mint, Nicotinell Peppermint, Nicotinell Spearmint, Nicotinell Tropisk frukt, Nicovel Frukt, Nicovel Mint, Nikoral Frukt, Nikoral Mint, Nikotin Frukt Apofri, Nikotin Mint Apofri, Nikotugg, Zonnic Mint, Zonnic Pepparmint
ATC-Koder

N07BA01

N07BA01
Substanser

nikotin, nikotinbetadex, nikotinditartratdihydrat, niko......

nikotin, nikotinbetadex, nikotinditartratdihydrat, nikotinpolakrilin, nikotinresinat
Bedömning

Nikotinpreparat bör användas med återhållsamhet under graviditet. Någon säkerställd risk för fosterskador har inte visats efter användning i tidig graviditet. Nikotin har dock många kraftiga fysiologiska effekter som motiverar försiktighet. Om exponering skett för nikotinpreparat i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro. De skadliga effekterna av rökning under graviditet är däremot väl dokumenterade.

Nikotinpreparat bör användas med återhållsamhet under graviditet. Någon säkerställd risk för fosterskador har inte visats efter användning i tidig graviditet. Nikotin har dock många kraftiga fysiologiska effekter som motiverar försiktighet. Om exponering skett för nikotinpreparat i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro. De skadliga effekterna av rökning under graviditet är däremot väl dokumenterade.
Bakgrund

Nikotinpreparat i form av bl a tuggummin, plåster och sprayer används främst för rökavvänjning men även för avvänjning av andra nikotinprodukter, som t ex snus.

Rökning under graviditet leder till väl dokumenterade allvarliga risker för fostret, bl.a. för tidig födsel, tillväxthämning, ökad perinatal dödlighet och vissa missbildningar, främst läpp-käk-gomspalt [1-3]. Rökning är dessutom kopplat till ökad risk för död i spädbarnsperioden samt ohälsa senare i livet [4,5]. Rökstopp inför, eller allra senast under, graviditet är därför av stor vikt. Även användning av snus under graviditet medför allvarliga risker f......

Nikotinpreparat i form av bl a tuggummin, plåster och sprayer används främst för rökavvänjning men även för avvänjning av andra nikotinprodukter, som t ex snus. Rökning under graviditet leder till väl dokumenterade allvarliga risker för fostret, bl.a. för tidig födsel, tillväxthämning, ökad perinatal dödlighet och vissa missbildningar, främst läpp-käk-gomspalt [1-3]. Rökning är dessutom kopplat till ökad risk för död i spädbarnsperioden samt ohälsa senare i livet [4,5]. Rökstopp inför, eller allra senast under, graviditet är därför av stor vikt. Även användning av snus under graviditet medför allvarliga risker för fostret och det nyfödda barnet [6-8]. Vilka av de hundratals toxiska ämnen som ingår i tobaksrök som utgör den allvarligaste risken för fostret är inte till fullo känt. Rökavvänjning med nikotinpreparat eliminerar exponeringen för dessa och kan förkorta exponering för nikotin. Hur nikotinpreparat påverkar fostret är inte helt klarlagt, men i studier på djur och snusande kvinnor, har negativa effekter på hjärta, kärl och nervsystem påvisats [9-12]. En brittisk studie jämförde risken för missbildningar hos kvinnor som tagit nikotinpreparat i tidig graviditet med rökande och icke-rökande kvinnor. De fann ingen generellt ökad risk för missbildningar för spädbarn exponerade för nikotinpreparat, förutom att risken för avvikelser i lung-/andningssystemet var något förhöjd [13]. Epidemiologiska studier har inte funnit någon ökad perinatal mortalitet efter användning av nikotinpreparat [14,15]. Inte heller i studier där man har haft kontroll över samtidig rökning har man påvisat några övertygande bevis för tillväxthämning, annat än då flera olika typer av nikotinpreparat användes, vilket torde ge mycket hög tillförsel av nikotin [16]. Risken med nikotinpreparet måste vägas mot risken med fortsatt rökning. Avvägningen kompliceras av att effektiviteten av behandlingen inte är klarlagd [17,18] och följsamheten generellt låg [19]. En metaanalys av nio randomiserade studier visade mycket svag evidens för att nikotinläkemedel ökade sannolikheten för rökstopp senare i graviditeten och ingen minskad, eller ökad, risk för tillväxthämning, prematuritet, missbildningar eller neonatal sjuklighet [19]. Rapporteringen av nikotinpreparat till det svenska Medicinska födelseregistret är mycket ofullständig. Det finns emellertid 300 barn vars mödrar uppgivit sig ha använt nikotinpreparat i tidig graviditet. Sju av barnen (2,3%), mot sex förväntade, hade någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var alltså normal. Det fanns inte heller någon signifikant ökning av frekvenserna för tidigt födda barn och/eller lågviktiga barn.
Referenser
 1. Kallen K. The impact of maternal smoking during pregnancy on delivery outcome. Eur J Public Health 2001;11:329-33.
 2. Abraham M, Alramadhan S, Iniguez C, Duijts L, Jaddoe VW, Den Dekker HT et al. A systematic review of maternal smoking during pregnancy and fetal measurements with meta-analysis. PLoS One. 2017;12(2):e0170946.
 3. Jaddoe VW, Verburg BO, de Ridder MA, Hofman A, Mackenbach JP, Moll HA et al. Maternal smoking and fetal growth characteristics in different periods of pregnancy: the generation R study. Am J Epidemiol. 2007;165(10):1207-15.
 4. Tatiana M Anderson, Juan M Lavista Ferres, Shirley You Ren, Rachel Y Moon, Richard D Goldstein, Jan-Marino Ramirez, Edwin A Mitchell. Maternal Smoking Before and During Pregnancy and the Risk of Sudden Unexpected Infant Death. Pediatrics. 2019;143(4):e20183325.
 5. Vardavas CI, Hohmann C, Patelarou E, Martinez D, Henderson AJ, Granell R et al. The independent role of prenatal and postnatal exposure to active and passive smoking on the development of early wheeze in children. Eur Respir J. 2016;48(1):115-24.
 6. Baba S, Wikström AK, Stephansson O, Cnattingius S. Influence of snuff and smoking habits in early pregnancy on risks for stillbirth and early neonatal mortality. Nicotine Tob Res. 2014;16(1):78-83.
 7. England LJ, Levine RJ, Mills JL, Klebanoff MA, Yu KF, Cnattingius S. Adverse pregnancy outcomes in snuff users. Am J Obstet Gynecol. 2003;189(4):939-43.
 8. Gunnerbeck A, Wikström AK, Bonamy AK, Wickström R, Cnattingius S. Relationship of maternal snuff use and cigarette smoking with neonatal apnea. Pediatrics. 2011;128(3):503-9.
 9. Benowitz NL, Dempsey DA, Goldenberg RL, Hughes JR, Dolan-Mullen P, Ogburn PL et al. The use of pharmacotherapies for smoking cessation during pregnancy. Tob Control. 2000;9 Suppl 3(3):III91-4.
 10. Bruin JE, Gerstein HC, Holloway AC. Long-term consequences of fetal and neonatal nicotine exposure: a critical review. Toxicol Sci. 2010;116(2):364-74.
 11. Kreyberg I, Nordhagen LS, Bains KES, Alexander J, Becher R, Carlsen KH et al. An update on prevalence and risk of snus and nicotine replacement therapy during pregnancy and breastfeeding. Acta Paediatr. 2019;108(7):1215-1221.
 12. Wickström R. Effects of nicotine during pregnancy: human and experimental evidence. Curr Neuropharmacol. 2007;5(3):213-22.
 13. Dhalwani NN, Szatkowski L, Coleman T, Fiaschi L, Tata LJ. Nicotine replacement therapy in pregnancy and major congenital anomalies in offspring. Pediatrics. 2015;135(5):859-67.
 14. Dhalwani NN, Szatkowski L, Coleman T, Fiaschi L, Tata LJ. Stillbirth Among Women Prescribed Nicotine Replacement Therapy in Pregnancy: Analysis of a Large UK Pregnancy Cohort. Nicotine Tob Res. 2019;21(4):409-415.
 15. K Strandberg-Larsen, M Tinggaard, A-M Nybo Andersen, J Olsen, M Grønbaek. Use of nicotine replacement therapy during pregnancy and stillbirth: a cohort study. BJOG. 2008 08 20;115(11):1405-10.
 16. Lassen TH, Madsen M, Skovgaard LT, Strandberg-Larsen K, Olsen J, Andersen AM. Maternal use of nicotine replacement therapy during pregnancy and offspring birthweight: a study within the Danish National Birth Cohort. Paediatr Perinat Epidemiol. 2010;24(3):272-81.
 17. Siu AL, US Preventive Services Task Force. Behavioral and Pharmacotherapy Interventions for Tobacco Smoking Cessation in Adults, Including Pregnant Women: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2015;163(8):622-34.
 18. Turner E, Jones M, Vaz LR, Coleman T. Systematic Review and Meta-Analysis to Assess the Safety of Bupropion and Varenicline in Pregnancy. Nicotine Tob Res. 2019;21(8):1001-1010.
 19. Claire R, Chamberlain C, Davey MA, Cooper SE, Berlin I, Leonardi-Bee J et al. Pharmacological interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2020;3(3):CD010078.
Författare

Lisa Forsberg, Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Lisa Forsberg, Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/28/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet