Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Niaspan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nikotinsyra

Nikotinsyra

Klass: 2

Produkter

Niaspan

Niaspan
ATC-Koder

C10AD02

C10AD02
Substanser

nikotinsyra

nikotinsyra
Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av nikotinsyra under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör därför ske med försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Det finns ringa erfarenhet av nikotinsyra under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör därför ske med försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Höga doser av nikotinsyra har satts i samband med en ökad missbildningsrisk men observationen har aldrig bekräftats [1]. Inga epidemiologiska data över användning av nikotinsyra i tidig graviditet finns tillgängliga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn, vars moder uppgivit användning av nikotinsyra i tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Höga doser av nikotinsyra har satts i samband med en ökad missbildningsrisk men observationen har aldrig bekräftats [1]. Inga epidemiologiska data över användning av nikotinsyra i tidig graviditet finns tillgängliga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn, vars moder uppgivit användning av nikotinsyra i tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Nelson MM, Forfar JO. Associations between drugs administered during pregnancy and congenital abnormalities of the fetus. Br Med J 1971;1:523-7.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/17/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet