Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nexterone

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Amiodaron

Amiodaron

Klass: 2

Produkter

Amiodaron Hameln, Amiodaron Stragen, Cordarone, Nexterone

Amiodaron Hameln, Amiodaron Stragen, Cordarone, Nexterone
ATC-Koder

C01BD01

C01BD01
Substanser

amiodaron, amiodaronhydroklorid

amiodaron, amiodaronhydroklorid
Bedömning

Amiodaron bör undvikas under graviditet, och endast användas när när det är absolut nödvändigt. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Amiodaron bör undvikas under graviditet, och endast användas när när det är absolut nödvändigt. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Amiodaron används vid allvarliga arytmier och har en lång halveringstid som kan variera mellan individer. Amiodaron passerar placentan och kan påverka fostrets tyreoidafunktion samt eventuellt ge kardiell påverkan [1-5]. Inga större epidemiologiska studier över amiodaron under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.

Amiodaron används vid allvarliga arytmier och har en lång halveringstid som kan variera mellan individer. Amiodaron passerar placentan och kan påverka fostrets tyreoidafunktion samt eventuellt ge kardiell påverkan [1-5]. Inga större epidemiologiska studier över amiodaron under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.
Referenser
  1. Gowda RM, Khan IA, Mehta NJ, Vasavada BC, Sacchi TJ. Cardiac arrhythmias in pregnancy: clinical and therapeutic considerations. Int J Cardiol 2003;88:129-33.
  2. Vanbesien J, Casteels A, Bougatef A, De Catte L, Foulon W, De Bock S et al. Transient fetal hypothyroidism due to direct fetal administration of amiodarone for drug resistant fetal tachycardia. Am J Perinatol. 2001;18:113-6.
  3. Magee LA, Downar E, Sermer M et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to amiodarone in Canada. Am J Obstet Gynecol 1995;172:1307-11.
  4. Bartalena L, Bogazzi F, Braverman LE, Martino E. Effects of amiodarone administration during pregnancy on neonatal thyroid function and subsequent neurodevelopment. J Endocrinol Invest. 2001;24(2):116-30.
  5. Eskes SA, Wiersinga WM. Amiodarone and thyroid: Review. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23:735-51.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/13/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet