Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nexium HP

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Amoxicillin

Amoxicillin

Klass: 1

Produkter

Amimox, Amoclav, Amoxicillin 2care4, Amoxicillin Aurobi......

Amimox, Amoclav, Amoxicillin 2care4, Amoxicillin Aurobindo, Amoxicillin Ebb, Amoxicillin Mylan, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis, Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, Amoxicillin/Clavulanic acid BB, Amoxicillin/Klavulansyra 2care4, Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, Amoxil Vials for Injection 500 mg, Augmentin, Augmentin i.v., Betaklav, Bioclavid, Co-amoxiclav, DAP-amoxicillin, Imacillin, Imaxi, Klaximol, Nexium HP, Spektramox
ATC-Koder

A02BD06, J01CA04, J01CR02, V01AA20

A02BD06, J01CA04, J01CR02, V01AA20
Substanser

amoxicillin, amoxicillinnatrium, amoxicillintrihydrat

amoxicillin, amoxicillinnatrium, amoxicillintrihydrat
Bedömning

Amoxicillin kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Amoxicillin kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.
Bakgrund

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande [1-4]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges i samband med virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 9 080 barn vars mödrar uppgivit användning av bredspektrumpenicilliner i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar är normal: 190 av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2,1%) mot 187 förväntade (2,1%). Ingen typ av missbildningar var signifikant överrepresenterad, men det kan noteras att 30 barn (mot 22-23 förväntade) hade hypospadi, och sex barn (mot 3 förväntade) hade någon reduktionsmissbildning av extremiteterna. Antalet barn med hjärtfel (49 barn) var däremot något lägre än förväntat (63 förväntade).  

Andelen barn som var födda för tidigt, eller lågviktiga var också normal.

Specifikt om amoxicillin
Amoxicillin är ett bredspektrumpenicillin, ibland kombinerat med betalaktamashämmare eller med klaritromycin och esomeprazol vid......

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande [1-4]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges i samband med virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 9 080 barn vars mödrar uppgivit användning av bredspektrumpenicilliner i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar är normal: 190 av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2,1%) mot 187 förväntade (2,1%). Ingen typ av missbildningar var signifikant överrepresenterad, men det kan noteras att 30 barn (mot 22-23 förväntade) hade hypospadi, och sex barn (mot 3 förväntade) hade någon reduktionsmissbildning av extremiteterna. Antalet barn med hjärtfel (49 barn) var däremot något lägre än förväntat (63 förväntade).   Andelen barn som var födda för tidigt, eller lågviktiga var också normal. # Specifikt om amoxicillin Amoxicillin är ett bredspektrumpenicillin, ibland kombinerat med betalaktamashämmare eller med klaritromycin och esomeprazol vid behandling av duodenalsår orsakade av Helicobacter pylori. En dansk registerstudie påvisade ingen överrisk för missbildningar efter användning av amoxicillin [4]. I det svenska Medicinska födelseregistret hade 2660 barn exponerats för amoxicillin (201 av dem i kombination med betalaktamashämmare). Det fanns 44 barn som hade någon missbildningsdiagnos (1,7%), vilket är något lägre antal än förväntat (2,1%). Ingen speciell missbildningstyp föreföll vara överrepresenterad.
Referenser
 1. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;185:140-7.
 2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
 3. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). Penicillin antibiotics in pregnancy. 2017. Tillgänglig från: www.toxbase.com. Hämtad 2018-04-27.
 4. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB, Broe A. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019;221(6):648e1-648e15.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/14/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet
1 1
1 1

Esomeprazol

Esomeprazol

Klass: 1

Produkter

Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri......

Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri, Esomeprazol Jubilant, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Mylan, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Pensa, Esomeprazol STADA, Esomeprazol SUN, Esomeprazol SUN Pharma, Esomeprazol Sandoz, Esomeprazol Stada, Esomeprazol ratiopharm, Esomeprazole Accord, Esomeprazole Orifarm, Esomeprazole SUN, Esopral, Inexium, Nexiam, Nexium, Nexium Control, Nexium HP, Ulcerex, Vimovo
ATC-Koder

A02BC05, A02BD06, M01AE52

A02BC05, A02BD06, M01AE52
Substanser

esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesium......

esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesiumdihydrat, esomeprazolmagnesiumtrihydrat, esomeprazolnatrium
Bedömning

Baserat på erfarenheten av omeprazol kan esomeprazol användas under graviditet utan någon risk för fosterskada. Det finns betryggande erfarenheter av omeprazolanvändning under graviditet och inga hållpunkter för att omeprazol kan vara fosterskadande har framkommit. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.

Baserat på erfarenheten av omeprazol kan esomeprazol användas under graviditet utan någon risk för fosterskada. Det finns betryggande erfarenheter av omeprazolanvändning under graviditet och inga hållpunkter för att omeprazol kan vara fosterskadande har framkommit. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.
Bakgrund

Det finns inga studier publicerade över användning av esomeprazol under graviditet. Det är troligt att läkemedlets effekter liknar dem som omeprazol har. Denna substans påverkan vid användning under graviditet har undersökts i flera studier utan att några tecken på ogynnsamma effekter kunnat iakttas [1-7]. I en dansk studie som omfattade över 3600 barn som fötts efter moders användande av protonpumpshämmare under tidig graviditet, sågs inte heller någon ökad risk för fosterskador [2].

Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid påvisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen......

Det finns inga studier publicerade över användning av esomeprazol under graviditet. Det är troligt att läkemedlets effekter liknar dem som omeprazol har. Denna substans påverkan vid användning under graviditet har undersökts i flera studier utan att några tecken på ogynnsamma effekter kunnat iakttas [1-7]. I en dansk studie som omfattade över 3600 barn som fötts efter moders användande av protonpumpshämmare under tidig graviditet, sågs inte heller någon ökad risk för fosterskador [2]. Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid påvisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [8]. I det svenska Medicinska födelseregistret ingår 750 fall, där modern uppgivit användning av esomeprazol under graviditeten. Av barnen hade 13 (1,7%) hade en missbildningsdiagnos, mot 15-16 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.
Referenser
 1. Matok I, Levy A, Wiznitzer A, Uziel E, Koren G, Gorodischer R. The safety of fetal exposure to proton-pump inhibitors during pregnancy. Dig Dis Sci. 2012;57(3):699-705.
 2. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010;363:2114-23.
 3. Diav-Citrin O, Arnon J, Shechtman S, Shaefer C, van Tonningen MR, Clementi M et al. The safety of proton pump inhibitors in pregnancy: a multicentre prospective controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:269-75.
 4. Källén BA. Use of omeprazole during pregnancy no hazard demonstrated in 955 infants exposed during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;96:63-8.
 5. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81.
 6. Kallen B. Delivery outcome after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special reference to omeprazole. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:877-81.
 7. Lalkin A, Loebstein R, Addis A, Ramezani-Namin F, Mastroiacovo P, Mazzone T et al. The safety of omeprazole during pregnancy: a multicenter prospective controlled study. Am J Obstet Gynecol 1998;179:727-30.
 8. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/6/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Klaritromycin

Klaritromycin

Klass: 2

Produkter

Clarithromycin Aurobindo, Clarithromycin HEC, Clarithro......

Clarithromycin Aurobindo, Clarithromycin HEC, Clarithromycin HEC Pharm, Clarithromycin Hexal, Clarithromycin Krka, Clarithromycin Ranbaxy, Clarithromycin Teva, Klacid, Klaritromycin Ebb, Klaritromycin STADA, Nexium HP
ATC-Koder

A02BD06, J01FA09

A02BD06, J01FA09
Substanser

klaritromycin

klaritromycin
Bedömning

Erfarenheten av behandling med klaritromycin är begränsad, men någon ökad risk för fosterskador har inte påvisats. Användning bör dock ske med återhållsamhet under tidig graviditet tills mer data finns. En eventuell riskökning är dock sannolikt så låg att det inte skulle finnas anledning till oro om klaritromycin ändå har använts i tidig graviditet.

Erfarenheten av behandling med klaritromycin är begränsad, men någon ökad risk för fosterskador har inte påvisats. Användning bör dock ske med återhållsamhet under tidig graviditet tills mer data finns. En eventuell riskökning är dock sannolikt så låg att det inte skulle finnas anledning till oro om klaritromycin ändå har använts i tidig graviditet.
Bakgrund

Användning i tidig graviditet av klaritromycin har inte kunnat knytas till någon ökad risk för missbildning [1-5], men en annan makrolid, erytromycin, har misstänkts kunna orsaka lindriga hjärtfel. En brittisk registerundersökning påvisade också en något ökad risk för hjärtfel för gruppen makrolider [6]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner, som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 75 barn, vars mödrar uppgav användning av klaritromycin i tidig graviditet. Fyra av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot 2 förväntade). Inget av barnen hade något hjärtfel. Ett barn hade syndaktyli av fingrarna, ett barn hade uretravalvel, ett barn hade en medfödd kat......

Användning i tidig graviditet av klaritromycin har inte kunnat knytas till någon ökad risk för missbildning [1-5], men en annan makrolid, erytromycin, har misstänkts kunna orsaka lindriga hjärtfel. En brittisk registerundersökning påvisade också en något ökad risk för hjärtfel för gruppen makrolider [6]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner, som i sig kan utgöra en svag teratogen risk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 75 barn, vars mödrar uppgav användning av klaritromycin i tidig graviditet. Fyra av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot 2 förväntade). Inget av barnen hade något hjärtfel. Ett barn hade syndaktyli av fingrarna, ett barn hade uretravalvel, ett barn hade en medfödd katarakt, och ett barn hade en duodenalatresi.
Referenser
 1. Andersson NW, Olsen RH, Andersen JT. Association between use of macrolides in pregnancy and risk of major birth defects: nationwide, register based cohort study. BMJ. 2021;372(0):n107.
 2. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Broedbaek K, Andersen NL, Torp-Pedersen C et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. PLoS One. 2013;8:e53327.
 3. Bar-Oz B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M, Clementi M, Di Gianantonio E, de Vries L et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012;35:589-98.
 4. Bahat Dinur A, Koren G, Matok I, Wiznitzer A, Uziel E, Gorodischer R et al. Fetal safety of macrolides. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:3307-11.
 5. Einarson A, Phillips E, Mawji F, D'Alimonte D, Schick B, Addis A et al. A prospective controlled multicentre study of clarithromycin in pregnancy. Am J Perinatol 1998;15:523-5.
 6. Fan H, Gilbert R, O'Callaghan F, Li L. Associations between macrolide antibiotics prescribing during pregnancy and adverse child outcomes in the UK: population based cohort study. BMJ. 2020;368(0):m331.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/20/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet