Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – NeuroBloc

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin

Klass: 2

Produkter

Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Myobloc, NeuroBloc......

Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Myobloc, NeuroBloc, VISTABEL, Xeomin
ATC-Koder

M03AX01

M03AX01
Substanser

Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkom......

Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkomplex, Clostridium botulinum typ A neurotoxin, Clostridium botulinum typ B-toxin, Clostridium botulinum typ C-toxoid, botulinumtoxin, botulinumtoxin typ a, clostridium botulinum, typ a, clostridium botulinum, typ b, clostridium botulinum, typ c
Bedömning

Graviditet bör inte innebära något hinder för lokal injektion av botulinumtoxin om behandlingen är nödvändig för kvinnan. Den begränsade erfarenheten motiverar dock relativt strikta indikationer. Injektioner med botulinumtoxin för kosmetiskt bruk under graviditet är olämplig.

Graviditet bör inte innebära något hinder för lokal injektion av botulinumtoxin om behandlingen är nödvändig för kvinnan. Den begränsade erfarenheten motiverar dock relativt strikta indikationer. Injektioner med botulinumtoxin för kosmetiskt bruk under graviditet är olämplig.
Bakgrund

Botulinumtoxin är ett högmolekylärt komplex med lokaleffekt och som troligen inte kan passera placenta. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 44 barn där exponering för botulinumtoxin uppgivits. Ett av barnen (ett förväntat) hade en missbildningsdiagnos – en ekvinovarusklumpfot. I övrigt sågs inga negativa utfall. Förlossningsutfallet var således som förväntat.

Botulinumtoxin är ett högmolekylärt komplex med lokaleffekt och som troligen inte kan passera placenta. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 44 barn där exponering för botulinumtoxin uppgivits. Ett av barnen (ett förväntat) hade en missbildningsdiagnos – en ekvinovarusklumpfot. I övrigt sågs inga negativa utfall. Förlossningsutfallet var således som förväntat.
Referenser
  1. Wong HT, Khalil M, Ahmed F. OnabotulinumtoxinA for chronic migraine during pregnancy: a real world experience on 45 patients. J Headache Pain. 2020;21(1):129.
  2. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A, Miller-Messana MA, Parker L, Yushmanova I et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;25:179-87.
  3. Aranda MA, Herranz A, del Val J, Bellido S, García-Ruiz P. Botulinum toxin A during pregnancy, still a debate. Eur J Neurol. 2012;19:e81-2.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 1/29/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet