Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Neupro

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Rotigotin

Rotigotin

Klass: 2

Produkter

Neupro

Neupro
ATC-Koder

N04BC09

N04BC09
Substanser

rotigotin

rotigotin
Bedömning

Ingent är känt om användning av rotigotin under graviditet, och användning under graviditet bör därför tills vidare undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Ingent är känt om användning av rotigotin under graviditet, och användning under graviditet bör därför tills vidare undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.
Bakgrund

Rotigotin är en dopaminantagonist som används vid Parkinsons sjukdom. Inget är känt om användning under graviditet, men erfarenheter med andra dopaminantagonister talar inte för en gruppspecifik fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Rotigotin är en dopaminantagonist som används vid Parkinsons sjukdom. Inget är känt om användning under graviditet, men erfarenheter med andra dopaminantagonister talar inte för en gruppspecifik fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 8/16/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet