Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Neupogen Novum

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Filgrastim (G-CSF)

Filgrastim (G-CSF)

Klass: 2

Produkter

Accofil, Neupogen, Neupogen Novum, Nivestim, Ratiograst......

Accofil, Neupogen, Neupogen Novum, Nivestim, Ratiograstim, Tevagrastim, Zarzio
ATC-Koder

L03AA02

L03AA02
Substanser

filgrastim

filgrastim
Bedömning

Filgrastim bör, om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Filgrastim bör, om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.
Bakgrund

Filgrastim innehåller en granulocyt-kolonistimulerande faktor och används vid grav neutropeni. Begränsad erfarenhet finns av användning under graviditet men det förefaller inte troligt, att filgrastim skulle kunna verka fosterskadande.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sju barn vars mödrar angivit exponering för filgrastim. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Filgrastim innehåller en granulocyt-kolonistimulerande faktor och används vid grav neutropeni. Begränsad erfarenhet finns av användning under graviditet men det förefaller inte troligt, att filgrastim skulle kunna verka fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sju barn vars mödrar angivit exponering för filgrastim. Barnen saknade missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 5/31/2016
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet