Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Neulasta

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Pegfilgrastim

Pegfilgrastim

Klass: 2

Produkter

Fulphila, Neulasta, Pelgraz, Ziextenzo

Fulphila, Neulasta, Pelgraz, Ziextenzo
ATC-Koder

L03AA13

L03AA13
Substanser

pegfilgrastim

pegfilgrastim
Bedömning

Pegfilgrastim bör ,om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Pegfilgrastim bör ,om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.
Bakgrund

Detta är ett injektionspreparat som innehåller granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF). Användningsområdet är främst i samband med malignitetsbehandling med cytotoxiska läkemedel vilka i samband med graviditet utgör det största problemet. Obetydlig erfarenhet med användning av pegfilgrastim under graviditet finns.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder uppgivit användning av pegfilgrastim.

Detta är ett injektionspreparat som innehåller granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF). Användningsområdet är främst i samband med malignitetsbehandling med cytotoxiska läkemedel vilka i samband med graviditet utgör det största problemet. Obetydlig erfarenhet med användning av pegfilgrastim under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder uppgivit användning av pegfilgrastim.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 5/31/2016
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet