Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nepresol Inject

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Dihydralazin

Dihydralazin

Klass: 2

Produkter

Nepresol, Nepresol Inject

Nepresol, Nepresol Inject
ATC-Koder

C02DB01

C02DB01
Substanser

dihydralazin, dihydralazinsulfat, hydratiserat

dihydralazin, dihydralazinsulfat, hydratiserat
Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av dihydralazin under graviditet. Dihydralazin liknar hydralazin, en substans som det finns relativt stor erfarenhet av, och troligtvis kan substansen användas utan risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i vilket fall inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Antihypertensiva medel har dock generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi, en behandling som är ytterst väsentlig för både kvinnan och fostret. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.

Det finns ringa erfarenhet av dihydralazin under graviditet. Dihydralazin liknar hydralazin, en substans som det finns relativt stor erfarenhet av, och troligtvis kan substansen användas utan risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i vilket fall inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro. Antihypertensiva medel har dock generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi, en behandling som är ytterst väsentlig för både kvinnan och fostret. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.
Bakgrund

Dihydralazin liknar hydralazin. Flera studier om hydralazinexponering under graviditet har publicerats, och ingen av dem har påvisat någon riskökning för fosterskada [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för dihydralazin. Det finns dock 112 barn vars mödrar rapporterat användning av hydral......

Dihydralazin liknar hydralazin. Flera studier om hydralazinexponering under graviditet har publicerats, och ingen av dem har påvisat någon riskökning för fosterskada [1-3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för dihydralazin. Det finns dock 112 barn vars mödrar rapporterat användning av hydralazin i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildning (mot 2-3 förväntade). Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Dock var 21 barn födda för tidigt (18% mot förväntat 6,2%) och 10 barn var lätta för tiden (8,9% mot förväntat 2,7%), vilket sannolikt beror på underliggande hypertonisjukdom hos modern. Antihypertensiva medel har generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet, framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även orsakas av hypertoni och preeklampsi. Många av dessa barn är också underburna vilket ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen. Behandling med dihydralazin bör utföras av läkare med särskild kompetens inom området. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Reprotox. Hydralazine. Micromedex [www]. [cited 2020-04-01].
  3. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/2/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet