Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Neotussan Hustensaft

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Dextrometorfan

Dextrometorfan

Klass: 2

Produkter

BENYLIN DRY COUGHS, Hustenstiller-Ratiopharm, Neotussan......

BENYLIN DRY COUGHS, Hustenstiller-Ratiopharm, Neotussan Hustensaft, Resilar 3 mg/ml oraaliliuos, Rometor ratiopharm, Romilar
ATC-Koder

R05DA09

R05DA09
Substanser

dextrometorfan, dextrometorfanhydrobromid (monohydrat)

dextrometorfan, dextrometorfanhydrobromid (monohydrat)
Bedömning

Dextrometorfan kan troligen utan risk användas under graviditet.

Dextrometorfan kan troligen utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

I en tidig studie av användning av dextrometorfan under graviditetsmånaderna 1-4 fann man bland 300 exponeringar 24 barn med missbildningar, en lätt överrisk som dock inte var statistiskt signifikant. Preparatet används i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre barn vars mödrar rapporterat användning av dextrometorfan i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

I en tidig studie av användning av dextrometorfan under graviditetsmånaderna 1-4 fann man bland 300 exponeringar 24 barn med missbildningar, en lätt överrisk som dock inte var statistiskt signifikant. Preparatet används i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre barn vars mödrar rapporterat användning av dextrometorfan i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/15/2016
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet