Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Neosynephrin-POS

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Fenylefrin

Fenylefrin

Klass: 2

Produkter

Cyclomydril, Cyklopentolat-fenylefrin APL, Fenylefrin A......

Cyclomydril, Cyklopentolat-fenylefrin APL, Fenylefrin AB Unimedic, Fenylefrin APL, Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Ebb, Fenylefrin Unimedic, Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL, Minims Phenylephrine Hydrochloride, Mydfrin, Mydrane, Mydriasert, Neosynephrin-POS, Phenylephrine, Phenylephrine Hydrochloride Ophtalmic Solution, Phenylephrine hydrochloride Bausch & Lomb, Phenylephrinehydrochlorid, Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin APL
ATC-Koder

C01CA06, S01F, S01FA56, S01FB01

C01CA06, S01F, S01FA56, S01FB01
Substanser

fenylefrin, fenylefrinhydroklorid

fenylefrin, fenylefrinhydroklorid
Bedömning

Fenylefrin kan användas i akutsituationer för att häva blodtrycksfall, men det är viktigt att inte överdosera på grund av risk för nedsatt placentagenomblödning och uteruskontraktioner. Använt som ögondroppar eller som intrakameral injektion är den systemiska absorptionen troligen låg, men viss försiktighet kan vara motiverad. Om exponering skett för fenylefrin i tidig graviditet är en eventuell risk inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Fenylefrin kan användas i akutsituationer för att häva blodtrycksfall, men det är viktigt att inte överdosera på grund av risk för nedsatt placentagenomblödning och uteruskontraktioner. Använt som ögondroppar eller som intrakameral injektion är den systemiska absorptionen troligen låg, men viss försiktighet kan vara motiverad. Om exponering skett för fenylefrin i tidig graviditet är en eventuell risk inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Fenylefrin ges intravenöst på indikationen snabb blodtryckshöjning i samband med operation, regional anestesi, takykardi, myokardischemi och anafylaktisk chock, tillstånd som i sig är livshotande för fostret. Systemisk användning ger liksom andra alfaagonister vasokonstriktion i uterus med viss ökad risk för acidos och hypoxi hos fostret under förlossningen, vilket manar till viss försiktighet. Det finns dock inte några övertygande data för att fenylefrin skulle ha någon fosterskadande effekt vid adekvat systemisk användning [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga kvinnor som rapporterat denna expone......

Fenylefrin ges intravenöst på indikationen snabb blodtryckshöjning i samband med operation, regional anestesi, takykardi, myokardischemi och anafylaktisk chock, tillstånd som i sig är livshotande för fostret. Systemisk användning ger liksom andra alfaagonister vasokonstriktion i uterus med viss ökad risk för acidos och hypoxi hos fostret under förlossningen, vilket manar till viss försiktighet. Det finns dock inte några övertygande data för att fenylefrin skulle ha någon fosterskadande effekt vid adekvat systemisk användning [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga kvinnor som rapporterat denna exponering i tidig graviditet. I form av ögondroppar eller som intrakameral injektion är den systemiska absorptionen troligen låg, men rapporterade biverkningar tyder på att viss systemexponering sker. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder använt fenylefrin som ögondroppar: barnet hade ingen missbildningsdiagnos. Vidare fanns det fyra barn vars mödrar uppgivit användning av fenylefrin med zinksulfat – inget av dessa barn hade någon missbildningsdiagnos. Fenylefrin finns även i ögondroppar tillsammans med tropikamid, men i det svenska Medicinska födelseregistret fanns inget barn med sådan exponering.
Referenser
  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/16/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet