Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Neostigmin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Neostigmin

Neostigmin

Klass: 2

Produkter

Neostigmin, Robinul-Neostigmin, Robinul-Neostigmin Sint......

Neostigmin, Robinul-Neostigmin, Robinul-Neostigmin Sintetica
ATC-Koder

N07AA01, N07AA51

N07AA01, N07AA51
Substanser

neostigmin, neostigminmetilsulfat, synstigmin

neostigmin, neostigminmetilsulfat, synstigmin
Bedömning

Behandling mot myastenia gravis måste ges trots graviditet. Om indikation finns bör inte graviditet utgöra ett hinder för behandling med neostigmin.

Behandling mot myastenia gravis måste ges trots graviditet. Om indikation finns bör inte graviditet utgöra ett hinder för behandling med neostigmin.
Bakgrund

Små material av behandling med neostigmin under graviditet finns publicerade utan att några risker för fosterskador iakttagits. Neostigmin ingår också tillsammans med glykopyrron i kombinationspreparatet Robinul-Neostigmin som används vid anestesi.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med uppgiven exponering för neostigmin. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Små material av behandling med neostigmin under graviditet finns publicerade utan att några risker för fosterskador iakttagits. Neostigmin ingår också tillsammans med glykopyrron i kombinationspreparatet Robinul-Neostigmin som används vid anestesi. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med uppgiven exponering för neostigmin. Barnet saknade missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 8/22/2013
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet