Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – NeoRecormon

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Erytropoietin

Erytropoietin

Klass: 2

Produkter

Binocrit, Eporatio, Eprex, NeoRecormon, NeoRecormon Mul......

Binocrit, Eporatio, Eprex, NeoRecormon, NeoRecormon Multidos, Retacrit
ATC-Koder

B03XA01

B03XA01
Substanser

epoetin alfa, epoetin beta, epoetin delta, epoetin teta......

epoetin alfa, epoetin beta, epoetin delta, epoetin teta, epoetin zeta, erytropoetin
Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av användning av erytropoietin under graviditet, men troligtvis har inte substansen någon fosterskadande effekt. Det finns därför ingen anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Det finns ringa erfarenhet av användning av erytropoietin under graviditet, men troligtvis har inte substansen någon fosterskadande effekt. Det finns därför ingen anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Det kroppsegna högmolekylära glykoproteinet erytropoietin torde inte kunna passera placentabarriären och en påverkan på fostret torde endast kunna ske indirekt genom en maternell påverkan eller biverkningar av preparatet. Erytropoetin används också som dopningsmedel. Inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen rörande användning av erytropoietin under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn, vars mödrar uppgivit sig ha fått erytropoietin i tidig graviditet – hela sju av barnen (50%) var för tidigt födda med låg födelsevikt, rimligen en följd av grundsjukdomen. Inget barn hade någon missbildningsdiagnos.

Det kroppsegna högmolekylära glykoproteinet erytropoietin torde inte kunna passera placentabarriären och en påverkan på fostret torde endast kunna ske indirekt genom en maternell påverkan eller biverkningar av preparatet. Erytropoetin används också som dopningsmedel. Inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen rörande användning av erytropoietin under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn, vars mödrar uppgivit sig ha fått erytropoietin i tidig graviditet – hela sju av barnen (50%) var för tidigt födda med låg födelsevikt, rimligen en följd av grundsjukdomen. Inget barn hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Breymann C, Visca E, Huch R, Huch A. Efficacy and safety of intravenously administered iron sucrose with and without adjuvant recombinant human erythropoietin for the treatment of resistant iron-deficiency anemia during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;184:662-7.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/28/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet