Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nefoxef

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Fexofenadin

Fexofenadin

Klass: 1

Produkter

Allegra, Altifex, Fexofenadin 2care4, Fexofenadin ABECE......

Allegra, Altifex, Fexofenadin 2care4, Fexofenadin ABECE, Fexofenadin Abacus Medicine, Fexofenadin Apofri, Fexofenadin Cipla, Fexofenadin Ebb, Nefoxef, Telfast
ATC-Koder

R06AX26

R06AX26
Substanser

fexofenadin, fexofenadinhydroklorid

fexofenadin, fexofenadinhydroklorid
Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att fexofenadin skulle vara fosterskadande. Vid återkommande besvär eller behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.

Det finns inga hållpunkter för att fexofenadin skulle vara fosterskadande. Vid återkommande besvär eller behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.
Bakgrund

Antihistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenat med en ökad missbildningsrisk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 335 barn vars mödrar rapporterat användning av terfenadin eller dess huvudmetabolit fexofenadin under tidig graviditet. Av barnen hade 25 (mot 28 förväntade) en missbildningsdiagnos, vilket snarast är en låg siffra. Ingen typ av missbildning var överrepresenterad.

Antihistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenat med en ökad missbildningsrisk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 335 barn vars mödrar rapporterat användning av terfenadin eller dess huvudmetabolit fexofenadin under tidig graviditet. Av barnen hade 25 (mot 28 förväntade) en missbildningsdiagnos, vilket snarast är en låg siffra. Ingen typ av missbildning var överrepresenterad.
Referenser
  1. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/27/2019
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet