Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nedeltran

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Alimemazin

Alimemazin

Klass: 2

Produkter

Alimemazin APL, Alimemazin Evolan, Alimemazin Orifarm, ......

Alimemazin APL, Alimemazin Evolan, Alimemazin Orifarm, Nedeltran, Panectyl, THERALENE 4 POUR CENT, Theralen, Theralene, Vallergan
ATC-Koder

R06AD01

R06AD01
Substanser

alimemazin, alimemazinhemitartrat

alimemazin, alimemazinhemitartrat
Bedömning

Erfarenheterna av alimemazin i tidig graviditet är begränsade men inga hållpunkter för en ökad risk för fosterskador tycks finnas. Användning bör ske med återhållsamhet under senare delen av graviditeten då risk för neonatal påverkan hos barnet inte kan uteslutas eftersom sådana rapporterats för andra fentiaziner. Om behandling behöver pågå ska behandlingen pågå under så kort tid som möjligt och i lägsta effektiva dosering.

Erfarenheterna av alimemazin i tidig graviditet är begränsade men inga hållpunkter för en ökad risk för fosterskador tycks finnas. Användning bör ske med återhållsamhet under senare delen av graviditeten då risk för neonatal påverkan hos barnet inte kan uteslutas eftersom sådana rapporterats för andra fentiaziner. Om behandling behöver pågå ska behandlingen pågå under så kort tid som möjligt och i lägsta effektiva dosering.
Bakgrund

Alimemazin är ett fentiazinderivat i gruppen högdosneuroleptika med sedativa och histaminantagonistiska egenskaper. Erfarenheten av exponering för alimemazin under graviditet är begränsad [1].

För andra fentiaziner så har de flesta studierna rapporterat en frekvens av medfödda missbildningar i nivå med eller under den förväntade i befolkningen [2–6]. Användning av neuroleptika i sen graviditet kan ge neonatala symptom hos det exponerade barnet, exempelvis andningsstörningar, extrapyramidala biverkningar, agitation, andra diagnoser relaterade till centrala nervsystemet samt hyper- och hypotoni. Neonatala symptom finns beskrivna även efter exponering för ett fler......

Alimemazin är ett fentiazinderivat i gruppen högdosneuroleptika med sedativa och histaminantagonistiska egenskaper. Erfarenheten av exponering för alimemazin under graviditet är begränsad [1]. För andra fentiaziner så har de flesta studierna rapporterat en frekvens av medfödda missbildningar i nivå med eller under den förväntade i befolkningen [2–6]. Användning av neuroleptika i sen graviditet kan ge neonatala symptom hos det exponerade barnet, exempelvis andningsstörningar, extrapyramidala biverkningar, agitation, andra diagnoser relaterade till centrala nervsystemet samt hyper- och hypotoni. Neonatala symptom finns beskrivna även efter exponering för ett flertal fentiazinderivat [2,6,8]. I vissa fall har symtomen varit långdragna men övergående [2,3,6-8]. Det går inte att utesluta att även alimemazin skulle kunna ha dessa egenskaper och av denna anledning bör användning ske återhållsamt under sista trimestern. Inga studier om effekter på barnens långsiktiga utveckling om mödrarna behandlats med alimemazin under graviditeten har hittats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 289 barn vars mödrar uppgivit användning av alimemazin i tidig graviditet. Fem barn hade missbildningsdiagnoser mot sex förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal.
Referenser
  1. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52.
  2. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44.
  3. Slone D, Siskind V, Heinonen OP, Monson RR, Kaufman DW, Shapiro S. Antenatal exposure to the phenothiazines in relation to congenital malformations, perinatal mortality rate, birth weight, and intelligence quotient score. Am J Obstet Gynecol. 1977;128(5):486-88.
  4. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  5. Reis M, Källén B. Maternal use of antipsychotics in early pregnancy and delivery outcome. J Clin Psychopharmacol. 2008;28:279-88.
  6. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86.
  7. Rumeau-Rouquette C, Goujard J, Huel G. Possible teratogenic effect of phenothiazines in human beings. Teratology 1977;15:57-64.
  8. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92.
Författare

Karin Källén, Birger Winbladh och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Karin Källén, Birger Winbladh och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/9/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet