Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Navoban

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Tropisetron

Tropisetron

Klass: 2

Produkter

Navoban

Navoban
ATC-Koder

A04AA03

A04AA03
Substanser

tropisetron, tropisetronhydroklorid

tropisetron, tropisetronhydroklorid
Bedömning

Det finns inga erfarenheter av användning av tropisetron under tidig graviditet. Man kan således knappast bedöma huruvida tropisetron har en fosterskadande effekt hos människa. Med de begränsade användningsområden, som föreligger, är risken för exponering i tidig graviditet relativt liten. Om kvinnan har använt tropisetron i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Det finns inga erfarenheter av användning av tropisetron under tidig graviditet. Man kan således knappast bedöma huruvida tropisetron har en fosterskadande effekt hos människa. Med de begränsade användningsområden, som föreligger, är risken för exponering i tidig graviditet relativt liten. Om kvinnan har använt tropisetron i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Tropisetron är en selektiv 5-HT3-antagonist med antiemetiska egenskaper. Preparatet används främst vid illamående/kräkningar i samband med kemoterapi och strålning samt postoperativt. Föga erfarenhet finns för användning under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Tropisetron är en selektiv 5-HT3-antagonist med antiemetiska egenskaper. Preparatet används främst vid illamående/kräkningar i samband med kemoterapi och strålning samt postoperativt. Föga erfarenhet finns för användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 2/6/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet