Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Natriumoxibat Kalceks

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Hydroxismörsyra

Hydroxismörsyra

Klass: 2

Produkter

Alcover, Alcover-Sirup, Natriumoxibat Kalceks, Natriumo......

Alcover, Alcover-Sirup, Natriumoxibat Kalceks, Natriumoxibat Reig Jofre, Xyrem
ATC-Koder

N07BB, N07XX04

N07BB, N07XX04
Substanser

hydroxismörsyra, natriumoxibat

hydroxismörsyra, natriumoxibat
Bedömning

Hydroxismörsyra bör undvikas under graviditeten. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Hydroxismörsyra bör undvikas under graviditeten. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.
Bakgrund

Hydroxismörsyra är ett salt av missbrukssubstansen GHB och används vid narkolepsi med kataplexi. Exponering under graviditet torde vara ovanlig och inga data finns som antyder någon missbildningsframkallande effekt. En påverkan på fostrets hjärnutveckling vid exponering under andra och tredje trimestern kan dock inte uteslutas, även om detta inte har påvisats.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Hydroxismörsyra är ett salt av missbrukssubstansen GHB och används vid narkolepsi med kataplexi. Exponering under graviditet torde vara ovanlig och inga data finns som antyder någon missbildningsframkallande effekt. En påverkan på fostrets hjärnutveckling vid exponering under andra och tredje trimestern kan dock inte uteslutas, även om detta inte har påvisats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 1/20/2015
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet