Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Natriumlevofolinat medac

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Levofolinsyra

Levofolinsyra

Klass: 1

Produkter

Isovorin, Natriumlevofolinat medac

Isovorin, Natriumlevofolinat medac
ATC-Koder

V03AF, V03AF04

V03AF, V03AF04
Substanser

dinatriumlevofolinat, kalciumlevofolinathydrat, levofol......

dinatriumlevofolinat, kalciumlevofolinathydrat, levofolinsyra
Bedömning

Dinatriumlevofolinat kan användas under graviditet.

Dinatriumlevofolinat kan användas under graviditet.
Bakgrund

Levofolinsyra är en aktiv form av folsyra avsedd för att minska cytotoxiciteten av folsyraantagonister som t.ex. metotrexat samt öka cytotoxiciteten av fluorouracil.

Inga epidemiologiska studier har återfunnits av användningen med de höga doser som kan bli aktuella i dessa sammanhang. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inte heller något fall med denna exponering. Det finns dock inga skäl att misstänka en teratogen effekt.

Levofolinsyra är en aktiv form av folsyra avsedd för att minska cytotoxiciteten av folsyraantagonister som t.ex. metotrexat samt öka cytotoxiciteten av fluorouracil. Inga epidemiologiska studier har återfunnits av användningen med de höga doser som kan bli aktuella i dessa sammanhang. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inte heller något fall med denna exponering. Det finns dock inga skäl att misstänka en teratogen effekt.
   Författare

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 2/15/2016
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet