Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Natriumkromoglikat ABECE

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Natriumkromoglikat

Natriumkromoglikat

Klass: 1

Produkter

Allgil, Crominet, Cromo-CT, Cromo-ratiopharm, Cromolyn ......

Allgil, Crominet, Cromo-CT, Cromo-ratiopharm, Cromolyn Sodium, Intal CFC-free Inhaler, Lecrolyn, Lecrolyn sine, Lomudal, Lomudal Freoniton, Lomudal G.I., Lomudal Nasal, Lomudal-Forte, Lomusol Nasal, Nasalcrom, Natriumkromoglikat ABECE, Pollicrom, Pollyferm, pms-Sodium Cromoglycate
ATC-Koder

A07EB01, R01AC01, R03BC01, S01GX01

A07EB01, R01AC01, R03BC01, S01GX01
Substanser

natriumkromoglikat

natriumkromoglikat
Bedömning

Natriumkromoglikat kan utan begränsningar användas under graviditet.

Natriumkromoglikat kan utan begränsningar användas under graviditet.
Bakgrund

Natriumkromoglikat finns för olika administreringssätt. Övergång till fostret kan ske främst vid peroral tillförsel samt vid astmabehandling genom inhalation. Absorptionen vid peroral tillförsel är dock mindre än 1 procent varför fostret rimligen exponeras för mycket små mängder. Vid intranasal tillförsel liksom vid användning i ögondroppar torde övergången till foster vara obetydlig.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1701 barn vars mödrar rapporterat användning av natriumkromoglikat som nässpray, och 1459 vars mödrar uppgav sig ha använt inhalationspreparatet. Frekvensen missbildningar överensstämmer i stort sett med väntevärdena (2,0% respektive 1,9% mot förväntat 2,1%). Ofta hade andra medel mot t.ex. astma använts samtidigt.

Mödrar till 635 barn uppgav sig ha använt ögondroppar med natriumkromoglikat – 20 barn mot 13 förväntade hade någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var således något förhöjd, men detta är alldeles säkert ett slumpfenomen. Det är inte rimligt att någon fosterpå......

Natriumkromoglikat finns för olika administreringssätt. Övergång till fostret kan ske främst vid peroral tillförsel samt vid astmabehandling genom inhalation. Absorptionen vid peroral tillförsel är dock mindre än 1 procent varför fostret rimligen exponeras för mycket små mängder. Vid intranasal tillförsel liksom vid användning i ögondroppar torde övergången till foster vara obetydlig. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1701 barn vars mödrar rapporterat användning av natriumkromoglikat som nässpray, och 1459 vars mödrar uppgav sig ha använt inhalationspreparatet. Frekvensen missbildningar överensstämmer i stort sett med väntevärdena (2,0% respektive 1,9% mot förväntat 2,1%). Ofta hade andra medel mot t.ex. astma använts samtidigt. Mödrar till 635 barn uppgav sig ha använt ögondroppar med natriumkromoglikat – 20 barn mot 13 förväntade hade någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var således något förhöjd, men detta är alldeles säkert ett slumpfenomen. Det är inte rimligt att någon fosterpåverkan kan ske med den obetydliga övergång till fostret som ögondroppar kan ge. Mödrar till 139 barn uppgav användning av peroral beredning. Tre av barnen, mot 3 förväntade, hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/26/2013
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet