Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Natrilix Retard

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Indapamid

Indapamid

Klass: 2

Produkter

FLUDEX 1,5 mg, Indapamid "Actavis", Indapamid-Mepha, In......

FLUDEX 1,5 mg, Indapamid "Actavis", Indapamid-Mepha, Indapamid-ratiopharm, Natrilix Retard
ATC-Koder

C03BA11

C03BA11
Substanser

indapamid

indapamid
Bedömning

Erfarenheten av användning av indapamid under graviditet är ringa vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella riskökningen är inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökningen av den nyfödda.

Erfarenheten av användning av indapamid under graviditet är ringa vilket gör bedömningen osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit. Den eventuella riskökningen är inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökningen av den nyfödda.
Bakgrund

Gemensamt för diuretika
Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypot......

# Gemensamt för diuretika Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada [1,2]. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning [3,4]. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen. Tiazider, tiazidbesläktade diuretika och loop-diuretika kan passera över till fostret och ge elektrolytrubbningar [1,2]. Med tiazider och tiazidbesläktade diuretika har också trombocytopeni beskrivits [1,2]. **Data ur födelseregistret** I det svenska Medicinska födelseregistret finns totalt 669 barn vars mödrar rapporterat användning av diuretikum i tidig graviditet. Av dem hade 23 barn någon missbildning (3,5%) mot 14 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså klart förhöjd. Det är troligt att den förhöjda missbildningsfrekvensen, som framför allt utgörs av en ökad förekomst av hjärtfel, beror på mödrarnas underliggande tillstånd då en liknande ökning ses för andra antihypertensiva medel. Bland barnen hade 12 en hjärtfelsdiagnos (4-5 förväntade), fyra barn hade läppgomspalt eller gomspalt (1 förväntat), två barn hade cystnjurar, ett hade en syndromdiagnos, ett polydaktyli, ett Downs syndrom och två barn hade hypospadi. Övriga barn hade lindriga tillstånd. Hela 22 procent av barnen var för tidigt födda (mot 6,2% förväntat) och nio procent var lätta för tiden (mot 2,7% förväntat). Fem barn hade dött intrauterint (2 förväntade) och 18 av barnen (10 förväntade) hade låg Apgarpoäng 5 minuter efter födelsen. # Specifikt om indapamid Indapamid är ett sulfonamidderivat som farmakologiskt liknar tiaziddiuretika. Indikationen är essentiell hypertoni. Förutom den diuretiska effekten har medlet vid längre behandling en kärldilaterande effekt. Erfarenheten av behandling med indapamid under graviditet är mycket begränsad. I djurförsök visade medlet inga teratogena effekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.
Referenser
  1. Reprotox. Micromedex [www]. [cited 2020-04-14].
  2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  3. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25.
  4. Orbach H, Matok I, Gorodischer R, Sheiner E, Daniel S, Wiznitzer A et al. Hypertension and antihypertensive drugs in pregnancy and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2013;208(4):301e1-6.
Författare

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/14/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet