Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Natpar

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Parathormon

Parathormon

Klass: 2

Produkter

Natpar, Preotact

Natpar, Preotact
ATC-Koder

H05AA03

H05AA03
Substanser

paratyroideahormon

paratyroideahormon
Bedömning

Parathormon bör om möjligt inte användas av gravida kvinnor, då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att exponering skulle medföra någon risk för fosterskada.

Parathormon bör om möjligt inte användas av gravida kvinnor, då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att exponering skulle medföra någon risk för fosterskada.
Bakgrund

Parathormon används vid osteoporos hos postmenopausala kvinnor och som tilläggsbehandling vid hypoparatyreoidism. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering. Det är osannolikt att denna kroppsegna substans skulle kunna ge fosterskador.

Parathormon används vid osteoporos hos postmenopausala kvinnor och som tilläggsbehandling vid hypoparatyreoidism. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering. Det är osannolikt att denna kroppsegna substans skulle kunna ge fosterskador.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 9/15/2017
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet