Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Narop

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Ropivakain

Ropivakain

Klass: 2

Produkter

Narop, Ropivacain Fresenius Kabi, Ropivacaine B. Braun,......

Narop, Ropivacain Fresenius Kabi, Ropivacaine B. Braun, Ropivacaine BioQ, Ropivakain Actavis, Ropivakain Sintetica, Ropivakain-sufentanil APL
ATC-Koder

N01AH, N01BB09

N01AH, N01BB09
Substanser

ropivakain, ropivakainhydroklorid, vattenfri, ropivakai......

ropivakain, ropivakainhydroklorid, vattenfri, ropivakainhydrokloridmonohydrat
Bedömning

Om ropivakain tillförs under tidig graviditet finns idag inga hållpunkter för att någon fosterskaderisk skulle föreligga. Om användning sker under graviditet och i samband med förlossning kan fostrets hjärtfrekvens påverkas.

Om ropivakain tillförs under tidig graviditet finns idag inga hållpunkter för att någon fosterskaderisk skulle föreligga. Om användning sker under graviditet och i samband med förlossning kan fostrets hjärtfrekvens påverkas.
Bakgrund

Gemensamt för parenterala lokalanestetika
Parenterala lokalanestetika används för intravenös regional anestesi, infiltrationsanestesi, nervblockader och epiduralanestesi. De har hög fettlöslighet och sprider sig snabbt från injektionsstället ut i blodet utom från epidurala rummet där passagen ut är långsam [1-2]. De passerar även snabbt över till fostret och jämvikt mellan foster och moder nås ganska snabbt. De har vissa olikheter i farmakokinetik och distribution vilket är bakgrunden till att de används i olika utsträckning för de ovan nämnda användningsområdena. Främst bensokain och prilokain kan ge upphov till methemoglobinemi vilket nedsätter kapaciteten att överföra syre till fostret och ge vävnadshypoxi hos såväl modern som fostret [3]. Höga plasmakoncentrationer kan ge hypotension och verkar hämmande på centrala nervsystemet men kan även ge kramper. R......

# Gemensamt för parenterala lokalanestetika Parenterala lokalanestetika används för intravenös regional anestesi, infiltrationsanestesi, nervblockader och epiduralanestesi. De har hög fettlöslighet och sprider sig snabbt från injektionsstället ut i blodet utom från epidurala rummet där passagen ut är långsam [1-2]. De passerar även snabbt över till fostret och jämvikt mellan foster och moder nås ganska snabbt. De har vissa olikheter i farmakokinetik och distribution vilket är bakgrunden till att de används i olika utsträckning för de ovan nämnda användningsområdena. Främst bensokain och prilokain kan ge upphov till methemoglobinemi vilket nedsätter kapaciteten att överföra syre till fostret och ge vävnadshypoxi hos såväl modern som fostret [3]. Höga plasmakoncentrationer kan ge hypotension och verkar hämmande på centrala nervsystemet men kan även ge kramper. Rytmrubbningar hos fostret oftast som bradykardi är ganska vanlig vid höga plasmakoncentrationer och motiverar fosterövervakning med CTG [1-2, 4]. # Specifikt om ropivakain Ropivakain är ett långverkande lokalanestetikum som används vid kirurgisk anestesi och för akut smärtlindring. Ropivakain passerar placenta och erfarenheten i tidig graviditet är begränsad, men det finns idag inga hållpunkter att någon fosterskaderisk skulle föreligga. Om användning sker under graviditet och i samband med förlossning kan fostrets hjärtfrekvens påverkas vanligen som bradycardi. Vid användning av större doser rekommenderas fosterövervakning med CTG. Ropivakain rekommenderas vanligen inte vid paracervikalblockad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med uppgiven exponering för ropivakain – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. McLure HA, Rubin AP. Review of local anaesthetic agents. Minerva Anestesiol. 2005;71(3):59-74.
  2. Becker DE, Reed KL. Essentials of local anesthetic pharmacology. Anesth Prog. 2006;53(3):98-108.
  3. Guay J. Methemoglobinemia related to local anesthetics: a summary of 242 episodes. Anesth Analg. 2009;108(3):837-45.
  4. Petrie RH. The effect of local anesthetics on fetal heart rate. Bull N Y Acad Med. 1976;52(2):226-30.
Författare

Karin Källén, Birger Winbladh och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Karin Källén, Birger Winbladh och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/30/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet