Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nardil

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Fenelzin

Fenelzin

Klass: 2

Produkter

Nardil, Nardil Parke-Davis, Phenelzine Sulfate

Nardil, Nardil Parke-Davis, Phenelzine Sulfate
ATC-Koder

N06AF03

N06AF03
Substanser

fenelzin, fenelzinsulfat

fenelzin, fenelzinsulfat
Bedömning

Användning av fenelzin, som tillhör gruppen MAO-hämmare, under tidig graviditet bör undvikas då erfarenheten av sådan behandling är begränsad.

Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av fenelzin.

Användning av fenelzin, som tillhör gruppen MAO-hämmare, under tidig graviditet bör undvikas då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av fenelzin.
Bakgrund

Erfarenheterna med användning av MAO-hämmare under graviditet är begränsade. Med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts, men möjligen är risken för hjärtfel något ökad efter tricykliska preparat.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter användning av fenelzin.

När det......

Erfarenheterna med användning av MAO-hämmare under graviditet är begränsade. Med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts, men möjligen är risken för hjärtfel något ökad efter tricykliska preparat. För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter användning av fenelzin. När det gäller eventuella risker för påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och systematiska studier. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med exponering för fenelzin – barnet saknade missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94.
  2. Ericson A, Källén B, Wiholm B. Delivery outcome after the use of antidepressants in early pregnancy. Eur J Clin Pharmacol 1999;55:503-8.
Författare

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 10/10/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet