Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Naramig

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Naratriptan

Naratriptan

Klass: 2

Produkter

Naramig, Naratriptan Orifarm

Naramig, Naratriptan Orifarm
ATC-Koder

N02CC02

N02CC02
Substanser

naratriptan, naratriptanhydroklorid

naratriptan, naratriptanhydroklorid
Bedömning

Naratriptan ska användas med försiktighet under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Däremot finns det betryggande data som tyder på att släktsubstansen sumatriptan saknar negativ påverkan på fostret. Om naratriptan har använts i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Naratriptan ska användas med försiktighet under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Däremot finns det betryggande data som tyder på att släktsubstansen sumatriptan saknar negativ påverkan på fostret. Om naratriptan har använts i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Konklusiva studier av användningen av naratriptan under graviditet saknas. Inga indikationer finns dock för att gruppen triptaner har reproduktionstoxikologiska effekter. Naratriptan bör dock tills vidare användas med försiktighet under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn vars mödrar uppgivit användning av naratriptan. Ett barn hade en ospecificerad diagnos rörande en felställning.

Konklusiva studier av användningen av naratriptan under graviditet saknas. Inga indikationer finns dock för att gruppen triptaner har reproduktionstoxikologiska effekter. Naratriptan bör dock tills vidare användas med försiktighet under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn vars mödrar uppgivit användning av naratriptan. Ett barn hade en ospecificerad diagnos rörande en felställning.
Referenser
  1. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O, Nickel C, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015;55:490-501.
  2. Soldin OP, Dahlin J, O'Mara DM. Triptans in pregnancy. Review. Ther Drug Monit 2008;30:5-9.
  3. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO et al. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002;42:8-15.
  4. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/22/2016
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet