Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nanocoll

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Teknetium (Tc-99m) för diagnostik

Teknetium (Tc-99m) för diagnostik

Klass: 2

Produkter

Ceretec, Ceretec Stabilised, Maasol, Makro-Albumon, Nan......

Ceretec, Ceretec Stabilised, Maasol, Makro-Albumon, NanoScan, Nanocoll
ATC-Koder

V09AA01, V09DB01, V09EB01

V09AA01, V09DB01, V09EB01
Substanser

albumin, albumin, humant, kolloidala partiklar, albumin......

albumin, albumin, humant, kolloidala partiklar, albumin, humant, makroaggregerat, exametazim
Bedömning

Undersökning med radioaktivt teknetium bör endast göras på mycket strikta indikationer och med minsta möjliga dos under graviditet. Gammastrålningen når även fostret men i regel endast i en låg stråldos. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är förmodligen inte så stor så att det finns anledning till oro även om kvinnan har exponerats under tidig graviditet.

Undersökning med radioaktivt teknetium bör endast göras på mycket strikta indikationer och med minsta möjliga dos under graviditet. Gammastrålningen når även fostret men i regel endast i en låg stråldos. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är förmodligen inte så stor så att det finns anledning till oro även om kvinnan har exponerats under tidig graviditet.
Bakgrund

Den aktiva beståndsdelen i preparaten är teknetium (99mTc) som används i diagnostiskt syfte vid scintigrafi. Teknetium binds till en bärarmolekyl, till exempel exametazim eller humant albumin, och emitterar gammastrålning som kan nå fostret. Den stråldos som når fostret är dock oftast låg. Erfarenheten är begränsad vid användning under graviditet, men preliminära data tyder inte på någon hög risk för fostret [1-2].

 

Den aktiva beståndsdelen i preparaten är teknetium (99mTc) som används i diagnostiskt syfte vid scintigrafi. Teknetium binds till en bärarmolekyl, till exempel exametazim eller humant albumin, och emitterar gammastrålning som kan nå fostret. Den stråldos som når fostret är dock oftast låg. Erfarenheten är begränsad vid användning under graviditet, men preliminära data tyder inte på någon hög risk för fostret [1-2].
Referenser
  1. Schaefer C, Meister R, Wentzeck R, Weber-Schoendorfer C. Fetal outcome after technetium scintigraphy in early pregnancy. Reprod Toxicol. 2009;28:161-6.
  2. Balan KK, Critchley M, Vedavathy KK, Smith ML, Vinjamuri S. The value of ventilation-perfusion imaging in pregnancy. Br J Radiol. 1997;70:338-40.
Författare

Birger Winbladh, Karin Källén och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Birger Winbladh, Karin Källén och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/25/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

Fasstexter
För patienter och allmänhet