Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Naloxone cloridrato Galenica Senese bambini

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Naloxon

Naloxon

Klass: 2

Produkter

Armoneve, Bunalict, Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma,......

Armoneve, Bunalict, Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma, Buprenorphine/Naloxone Mylan, Naloxon, Naloxon APL, Naloxon B. Braun, Naloxon Hameln, Naloxone, Naloxone cloridrato Galenica Senese bambini, Naloxone cloridrato Molteni bambini, Nalscue, Narcan, Nexodal, Nyxoid, Oxycodone/Naloxone G.L., Oxycodone/Naloxone Sandoz, Oxycodone/Naloxone Teva, Prenoxad, Respinal, Suboxone, Targiniq, Zubsolv
ATC-Koder

N02AA55, N07BC51, V03AB15

N02AA55, N07BC51, V03AB15
Substanser

naloxon, naloxonhydroklorid, vattenfri, naloxonhydroklo......

naloxon, naloxonhydroklorid, vattenfri, naloxonhydrokloriddihydrat
Bedömning

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av naloxon som antidot vid förgiftning med opioider eller opioidorsakad förstoppning. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell risk i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av naloxon som antidot vid förgiftning med opioider eller opioidorsakad förstoppning. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell risk i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Naloxon är antidot vid förgiftningar av opioider samt opioidorsakad förstoppning. Hävandet av förgiftningen måste överväga tänkbara risker för fosterskador. Detsamma gäIler korttidsbehandling av förstoppning där behandling med enbart laxantia varit otillfredsställande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Naloxon är antidot vid förgiftningar av opioider samt opioidorsakad förstoppning. Hävandet av förgiftningen måste överväga tänkbara risker för fosterskador. Detsamma gäIler korttidsbehandling av förstoppning där behandling med enbart laxantia varit otillfredsställande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Nee J, Zakari M, Sugarman MA, Whelan J, Hirsch W, Sultan S et al. Efficacy of Treatments for Opioid-Induced Constipation: Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018;16(10):1569-1584e2.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/22/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet