Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – NOVO-MEXILETINE

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Mexiletin

Mexiletin

Klass: 2

Produkter

Mexiletine, Mexitil, Mexitil Boehringer, NOVO-MEXILETIN......

Mexiletine, Mexitil, Mexitil Boehringer, NOVO-MEXILETINE, Namuscla
ATC-Koder

C01BB02

C01BB02
Substanser

mexiletin, mexiletinhydroklorid

mexiletin, mexiletinhydroklorid
Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av mexiletin under graviditet och eventuella risker för fosterskador kan inte bedömas. Mexiletin under graviditet bör därför endast användas på strikt indikation. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Det finns ringa erfarenhet av mexiletin under graviditet och eventuella risker för fosterskador kan inte bedömas. Mexiletin under graviditet bör därför endast användas på strikt indikation. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Indikationen för mexiletin är allvarliga ventrikulära takyarytmier. Inga epidemiologiska data över användning av mexiletin under graviditet har återfunnits i litteraturen, endast några fallrapporter som inte visade på negativ påverkan på fostret [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem barn, vars mödrar uppgav sig ha fått mexiletin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men två var för tidigt födda.

 

Indikationen för mexiletin är allvarliga ventrikulära takyarytmier. Inga epidemiologiska data över användning av mexiletin under graviditet har återfunnits i litteraturen, endast några fallrapporter som inte visade på negativ påverkan på fostret [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem barn, vars mödrar uppgav sig ha fått mexiletin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men två var för tidigt födda.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/13/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet