Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – NITRO Carino Infus 50 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Glyceryltrinitrat

Glyceryltrinitrat

Klass: 2

Produkter

Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, G......

Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, Glycerylnitrat i Essex kräm APL, Glytrin, Minitran, NITRO Carino Infus 50 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Nitroderm TTS, Nitroglycerin "DAK", Nitroglycerin Abboxia, Nitroglycerin Abcur, Nitroglycerin DAK, Nitroglycerin Ebb, Nitroglycerin Karo Pharma, Nitroglycerin Meda, Nitrolingual, Nitromex, Nitroven, Rectogesic, Suscard, Transiderm-Nitro
ATC-Koder

C01DA02, C05AE01

C01DA02, C05AE01
Substanser

glyceryltrinitrat

glyceryltrinitrat
Bedömning

Troligen innebär användning av glyceryltrinitrat under graviditet ingen väsentlig risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Troligen innebär användning av glyceryltrinitrat under graviditet ingen väsentlig risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Inga större epidemiologiska studier över användning av glyceryltrinitrat i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har nitroglycerin inte ökat risken för missbildningar [1,2]. Nitroglycerin har använts under senare delen av graviditeten bland annat vid hypertension, preeklampsi och som värkhämmande medel [1,2]. I några fall, där behandlingen har lett till snabb och kraftig blodtryckssänkning hos modern, har övergående bradykardi och annan påverkan på fostrets hjärtaktivitet setts, vilket eliminerades med en sänkt dos [3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 51 barn vars mödrar uppgivit användning av glyceryltrinitrat i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot 1 förväntat). Ett barn hade Downs syndrom, vilket inte kan ha något samband med läkemedelsanvändning under graviditet, det......

Inga större epidemiologiska studier över användning av glyceryltrinitrat i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har nitroglycerin inte ökat risken för missbildningar [1,2]. Nitroglycerin har använts under senare delen av graviditeten bland annat vid hypertension, preeklampsi och som värkhämmande medel [1,2]. I några fall, där behandlingen har lett till snabb och kraftig blodtryckssänkning hos modern, har övergående bradykardi och annan påverkan på fostrets hjärtaktivitet setts, vilket eliminerades med en sänkt dos [3]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 51 barn vars mödrar uppgivit användning av glyceryltrinitrat i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot 1 förväntat). Ett barn hade Downs syndrom, vilket inte kan ha något samband med läkemedelsanvändning under graviditet, det andra barnet hade ett ospecificerat hjärtfel.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Reprotox. Nitroglycerin. Micromedex [www]. [cited 2020-04-15].
  3. Cotton DB, Longmire S, Jones MM, Dorman KF, Tessem J, Joyce TH. Cardiovascular alterations in severe pregnancy-induced hypertension: effects of intravenous nitroglycerin coupled with blood volume expansion. Am J Obstet Gynecol. 1986;154(5):1053-9.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 4/16/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet