Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – 10% LMD in 5% Dextrose Injection Dextran 40 in Dextrose Injection, USP

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Dextran

Dextran

Klass: 2

Produkter

10% LMD in 0,9% Sodium Chloride Injection Dextran 40 in......

10% LMD in 0,9% Sodium Chloride Injection Dextran 40 in Sodium Chloride Injection, USP, 10% LMD in 5% Dextrose Injection Dextran 40 in Dextrose Injection, USP, Dextran 40 Fresenius, Dextran 40 in sodium chloride, Dextran 70 in sodium chloride solution, Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid, Plasmodex, Promiten, RescueFlow, Rheomacrodex 100 mg/ml med natriumklorid
ATC-Koder

B05AA05

B05AA05
Substanser

dextran, dextran 1, dextran 40, dextran 60, dextran 70

dextran, dextran 1, dextran 40, dextran 60, dextran 70
Bedömning

Dextran kan utan risk för fosterskador ges under graviditet, om adekvata åtgärder vidtas för att minska risken för allvarliga anafylaktiska reaktioner.

Dextran kan utan risk för fosterskador ges under graviditet, om adekvata åtgärder vidtas för att minska risken för allvarliga anafylaktiska reaktioner.
Bakgrund

Immunologiska reaktioner med konsekvenser för barnet har inträffat vid dextrantillförsel i samband med förlossning [1,2]. Promiten innehåller ett haptendextran, som binds till dextranaktiva antikroppar och minskar risken för allvarliga anafylaktiska reaktioner. De stora dextranmolekylerna torde inte kunna gå över till fostret och en direkt teratogen effekt är inte sannolik.

Inga epidemiologiska data över dextrananvändning i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex barn, vars mödrar uppgivit att de fått dextran. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Immunologiska reaktioner med konsekvenser för barnet har inträffat vid dextrantillförsel i samband med förlossning [1,2]. Promiten innehåller ett haptendextran, som binds till dextranaktiva antikroppar och minskar risken för allvarliga anafylaktiska reaktioner. De stora dextranmolekylerna torde inte kunna gå över till fostret och en direkt teratogen effekt är inte sannolik. Inga epidemiologiska data över dextrananvändning i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex barn, vars mödrar uppgivit att de fått dextran. Barnen saknade missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Berg EM, Fasting S, Sellevold OF. Serious complications with dextran-70 despite hapten prophylaxis Is it best avoided prior to delivery?. Anaesthesia. 1991;46(12):1033-5.
  2. Barbier P, Jonville AP, Autret E, Coureau C. Fetal risks with dextrans during delivery. Drug Saf. 1992;7(1):71-3.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/27/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
För patienter och allmänhet