Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Omega-3-triglycerider

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Omega-3-triglycerider

Omega-3-triglycerider

Klass: 1

Produkter

Eskimo-3, Omacor, Pikasol Forte

Eskimo-3, Omacor, Pikasol Forte
ATC-Koder

C01, C10AX06

C01, C10AX06
Substanser

fiskolja, fiskolja, rik på omega-3-syror, omega-3-syrat......

fiskolja, fiskolja, rik på omega-3-syror, omega-3-syratriglycerider
Bedömning

Omega-3-triglycerider kan utan risk användas under graviditet.

Omega-3-triglycerider kan utan risk användas under graviditet.
Bakgrund

Det är inte rimligt att omega-3-triglycerider skulle kunna utöva en fosterskadande effekt, och inga uppgifter i litteraturen har hittats som tyder på negativ påverkan på fosterutvecklingen när omega-3-triglycerider tillförts i rekommenderade doser [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 306 barn till kvinnor, som uppgivit sig ha använt omega-3-triglycerider under graviditet. Av barnen hade 202 (2,0%) en missbildningsdiagnos (mot 213 förväntade), vilket alltså är en tämligen normal frekvens. Det finns inte heller någon grupp av missbildningar som var överrepresenterad.

 

Det är inte rimligt att omega-3-triglycerider skulle kunna utöva en fosterskadande effekt, och inga uppgifter i litteraturen har hittats som tyder på negativ påverkan på fosterutvecklingen när omega-3-triglycerider tillförts i rekommenderade doser [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 306 barn till kvinnor, som uppgivit sig ha använt omega-3-triglycerider under graviditet. Av barnen hade 202 (2,0%) en missbildningsdiagnos (mot 213 förväntade), vilket alltså är en tämligen normal frekvens. Det finns inte heller någon grupp av missbildningar som var överrepresenterad.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 3/13/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet