Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nortriptylin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nortriptylin

Nortriptylin

Klass: 2

Produkter

Noritren 10mg tablett, filmdrasjert, Sensaval

Noritren 10mg tablett, filmdrasjert, Sensaval
ATC-Koder

N06AA10

N06AA10
Substanser

nortriptylin, nortriptylinhydroklorid

nortriptylin, nortriptylinhydroklorid
Bedömning

Någon påvisbar risk för fosterskador vid användning av nortriptylin, som tillhör gruppen tricykliska/tetracykliska antidepressiva, i tidig graviditet tycks inte finnas.

Medicinering med tricykliska antidepressiva under senare delen av graviditeten ökar något risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Dessa tycks i regel relativt snabbt försvinna men det kan finnas behov av observation på neonatalavdelning. Även risken för prematurfödsel är något ökad.

Någon påvisbar risk för fosterskador vid användning av nortriptylin, som tillhör gruppen tricykliska/tetracykliska antidepressiva, i tidig graviditet tycks inte finnas. Medicinering med tricykliska antidepressiva under senare delen av graviditeten ökar något risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Dessa tycks i regel relativt snabbt försvinna men det kan finnas behov av observation på neonatalavdelning. Även risken för prematurfödsel är något ökad.
Bakgrund

Aktuella sammanställningar av användning av tricykliska och tetracykliska antidepressiva under graviditet har inte kunnat bekräfta någon ökad risk för missbildningar, till exempel extremitetsreduktioner, som tidigare rapporterats i litteraturen. Enda undantaget utgör klomipramin där enstaka studier rapporterat en liten, men ändå signifikant, ökning av hjärtmissbildningar.

Flera studier har visat att barn födda av kvinnor som i sen graviditet använt antidepressiva medel har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan......

Aktuella sammanställningar av användning av tricykliska och tetracykliska antidepressiva under graviditet har inte kunnat bekräfta någon ökad risk för missbildningar, till exempel extremitetsreduktioner, som tidigare rapporterats i litteraturen. Enda undantaget utgör klomipramin där enstaka studier rapporterat en liten, men ändå signifikant, ökning av hjärtmissbildningar. Flera studier har visat att barn födda av kvinnor som i sen graviditet använt antidepressiva medel har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan, till exempel kramper, irritabilitet och uppfödningsproblem. Dessa tycks i regel relativt snabbt försvinna men kan resultera i neonatalvård. Idag diskuteras om underliggande psykiatriska sjukdomstillstånd kan bidra till symptomen och även till ökad risk för prematurfödsel, vilket har visats hos gravida kvinnor med obehandlad depression. För tricykliska antidepressiva finns även urinretention hos de nyfödda barnen rapporterat. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 507 barn vars mödrar rapporterat användning av tri- eller tetracykliska antidepressiva i tidig graviditet. Av barnen hade 66 (2,6%) en missbildningsdiagnos (mot 52 förväntade, 2,1%). Missbildningsfrekvensen var alltså något, och statistiskt signifikant, förhöjd. Det fanns 27 barn (mot 17 förväntade) som hade något hjärtfel, vilket är signifikant förhöjd frekvens. Vidare hade 16 barn (mot 11 förväntade) någon skelettmissbildning, men av dem var 8 lindriga (fotfelställningar). Övriga skelettmissbildningar var inte överrepresenterade. Hela 269 barn (11%), mot 153 (6,1%) förväntade, var för tidigt födda, och 58 barn (mot 38 förväntade) hade låg Apgar-poäng vid 5 minuter efter förlossningen. Det finns 60 barn i det svenska Medicinska födelseregistret vars mödrar uppgivit användning av nortriptylin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Tio barn (17%) mot 3-4 förväntade (6,1%) var för tidigt födda.
Referenser
 1. Nörby U, Forsberg L, Wide K, Sjörs G, Winbladh B, Källén K. Neonatal Morbidity After Maternal Use of Antidepressant Drugs During Pregnancy. Pediatrics. 2016;138:.
 2. Gentile S. Tricyclic antidepressants in pregnancy and puerperium. Expert Opin Drug Saf. 2014;13:207-25.
 3. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86.
 4. ter Horst PG, van der Linde S, Smit JP, den Boon J, van Lingen RA, Jansman FG et al. Clomipramine concentration and withdrawal symptoms in 10 neonates. Br J Clin Pharmacol. 2012;73:295-302.
 5. Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: an update using Swedish data. Psychol Med. 2010;40(10):1723-33.
 6. Gentile S. Neurodevelopmental effects of prenatal exposure to psychotropic medications. Depress Anxiety. 2010;27:675-86.
 7. Davis RL, Rubanowice D, McPhillips H, Raebel MA, Andrade SE, Smith D et al. Risks of congenital malformations and perinatal events among infants exposed to antidepressant medications during pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007;16:1086-94.
 8. Källén B. Neonate characteristics after maternal use of antidepressants in late pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:312-6.
 9. Källén BA, Otterblad Olausson P. Maternal drug use in early pregnancy and infant cardiovascular defect. Reprod Toxicol 2003;17:255-61.
 10. Nulman I, Rovet J, Stewart DE, Wolpin J, Pace-Asciak P, Shuhaiber S et al. Child development following exposure to tricyclic antidepressants or fluoxetine throughout fetal life: a prospective, controlled study. Am J Psychiatry. 2002;159:1889-95.
 11. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94.
Författare

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/4/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet