Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nizatidin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nizatidin

Nizatidin

Klass: 2

Substanser

nizatidin

nizatidin
Bedömning

Erfarenheterna av användning av nizatidin i tidig graviditet är ännu så begränsade att man inte kan uttala sig om eventuella teratogena effekter. Det finns dock inget som tyder på att andra histamin-2-receptorantagonister kan påverka fostret negativt. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska läkare kontaktas.

Erfarenheterna av användning av nizatidin i tidig graviditet är ännu så begränsade att man inte kan uttala sig om eventuella teratogena effekter. Det finns dock inget som tyder på att andra histamin-2-receptorantagonister kan påverka fostret negativt. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska läkare kontaktas.
Bakgrund

Ett fåtal studier av förlossningsutfallet efter exponering för histamin-2-receptorantagonister finns publicerade utan att man kunnat finna några tecken på teratogenicitet [1-4]. I det största materialet ingick 1148 exponeringar för hela gruppen histamin-2-receptorantagonister [1]. För nizatidin finns dock endast ett fåtal exponeringar i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem exponeringar för nizatidin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

I publicerad litteratur har ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen redovisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i s......

Ett fåtal studier av förlossningsutfallet efter exponering för histamin-2-receptorantagonister finns publicerade utan att man kunnat finna några tecken på teratogenicitet [1-4]. I det största materialet ingick 1148 exponeringar för hela gruppen histamin-2-receptorantagonister [1]. För nizatidin finns dock endast ett fåtal exponeringar i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem exponeringar för nizatidin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. I publicerad litteratur har ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen redovisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [5].
Referenser
  1. Matok I, Gorodischer R, Koren G, Sheiner E, Wiznitzer A, Uziel E, Levy A. The safety of H(2)-blockers use during pregnancy. J Clin Pharmacol 2010;50:81-7.
  2. Garbis H, Elefant E, Diav-Citrin O, Mastroiacovo P, Schaefer C, Vial T, et al. Pregnancy outcome after exposure to ranitidine and other H2-blockers. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services. Reprod Toxicol 2005;19:453-8.
  3. Magee LA, Inocencion G, Kamboj L et al. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective cohort study. Dig Dis Sci 1996;41:1145-9.
  4. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81.
  5. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/29/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

För patienter och allmänhet