Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Niklosamid

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Niklosamid

Niklosamid

Klass: 2

Produkter

Yomesan

Yomesan
ATC-Koder

P02DA01

P02DA01
Substanser

niklosamid

niklosamid
Bedömning

Erfarenheterna av användning av niklosamid under tidig graviditet är begränsade och substansen bör därmed, om möjligt, undvikas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Erfarenheterna av användning av niklosamid under tidig graviditet är begränsade och substansen bör därmed, om möjligt, undvikas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Niklosamid används mot bandmask. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Niklosamid används mot bandmask. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 2/15/2016
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet