Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nepafenak

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Nepafenak

Nepafenak

Klass: 1

Produkter

NEVANAC

NEVANAC
ATC-Koder

S01BC10

S01BC10
Substanser

nepafenak

nepafenak
Bedömning

Nepafenak ögondroppar kan användas under graviditet i normal dosering utan ökad risk för fostret.

Nepafenak ögondroppar kan användas under graviditet i normal dosering utan ökad risk för fostret.
Bakgrund

Nepafenak är en icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) och analgetisk prodrug. Den ges som ögondroppar och omvandlas till amfenak som är en potent hämmare av cykloxygenas 1 och 2. Medlet används som smärtstillande och avsvällande efter ögonoperation. Ögondropparna ger mycket låga koncentrationer av de båda ingående substanserna i plasma. I normal dosering ska inte användning i ögondroppar kunna påverka fostret negativt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

 

Nepafenak är en icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) och analgetisk prodrug. Den ges som ögondroppar och omvandlas till amfenak som är en potent hämmare av cykloxygenas 1 och 2. Medlet används som smärtstillande och avsvällande efter ögonoperation. Ögondropparna ger mycket låga koncentrationer av de båda ingående substanserna i plasma. I normal dosering ska inte användning i ögondroppar kunna påverka fostret negativt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
   Författare

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

   Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 10/8/2015
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 12/31/2013

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet