Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Natriumfenylbutyrat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Natriumfenylbutyrat

Natriumfenylbutyrat

Klass: 2

Produkter

Ammonaps, PHEBURANE

Ammonaps, PHEBURANE
ATC-Koder

A16AX03

A16AX03
Substanser

natriumfenylbutyrat

natriumfenylbutyrat
Bedömning

Natriumfenylbutyrat användes endast vid mycket speciella tillstånd med risk för hyperammonemi. Patienten skall skötas av specialist på dessa ovanliga tillstånd som kan avväga risken med hyperammonemi mot en möjlig risk för fosterskadande effekt av natriumfenylbutyrat. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Natriumfenylbutyrat användes endast vid mycket speciella tillstånd med risk för hyperammonemi. Patienten skall skötas av specialist på dessa ovanliga tillstånd som kan avväga risken med hyperammonemi mot en möjlig risk för fosterskadande effekt av natriumfenylbutyrat. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Preparatet används vid långtidsbehandlingar av rubbningar i ureaomsättning och användning under graviditet skall inskränkas till dessa sällsynta tillstånd. Endast få data om användning under graviditet finns och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Preparatet används vid långtidsbehandlingar av rubbningar i ureaomsättning och användning under graviditet skall inskränkas till dessa sällsynta tillstånd. Endast få data om användning under graviditet finns och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
   Författare

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

   Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
   Uppdaterat

   Innehållet uppdaterat 6/1/2018
   Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

   Fasstexter
   För patienter och allmänhet