Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Natriumaurotiomalat

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Natriumaurotiomalat

Natriumaurotiomalat

Klass: 2

Produkter

Myocrisin, Shiosol, Tauredon 50

Myocrisin, Shiosol, Tauredon 50
ATC-Koder

M01CB01

M01CB01
Substanser

natriumaurotiomalat

natriumaurotiomalat
Bedömning

Guldbehandling bör undvikas under graviditet. Om behandling är nödvändig skall den endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Om exponering skett i början av graviditeten, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro.

Guldbehandling bör undvikas under graviditet. Om behandling är nödvändig skall den endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Om exponering skett i början av graviditeten, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Erfarenhet av användning av natriumaurotiomalat under graviditet är begränsad. I en studie av användning av guldpreparat under graviditet sågs inga missbildningar bland 26 födda barn. En fallrapport finns dock av läppgomspalt och hjärnmissbildning efter användning av natriumaurotiomalat i början av graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 fall, där modern uppgivit användning av guldpreparat, ett av dem natriumaurotiomalat. Inget av barnen hade en missbildningsdiagnos.

Erfarenhet av användning av natriumaurotiomalat under graviditet är begränsad. I en studie av användning av guldpreparat under graviditet sågs inga missbildningar bland 26 födda barn. En fallrapport finns dock av läppgomspalt och hjärnmissbildning efter användning av natriumaurotiomalat i början av graviditeten. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 fall, där modern uppgivit användning av guldpreparat, ett av dem natriumaurotiomalat. Inget av barnen hade en missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Miyamoto T, Miyaji S, Horiuchi Y, Hara M, Ishihara K. [Gold therapy in bronchial asthma with special emphasis upon blood level of gold and its teratogenicity (author's transl)]. Nippon Naika Gakkai Zasshi. 1974;63:1190-7.
  2. Rogers JG, Anderson RM, Chow CW, Gillam GL, Markman L. Possible teratogenic effects of gold. Aust Paediatr J 1980;16:194-5.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 10/14/2019
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet