Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nafarelin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nafarelin

Nafarelin

Klass: 2

Produkter

Synarel, Synarela

Synarel, Synarela
ATC-Koder

H01CA02

H01CA02
Substanser

nafarelin, nafarelinacetathydrat

nafarelin, nafarelinacetathydrat
Bedömning

Nafarelin givet i samband med provrörsbefruktning torde inte påverka risken för missbildning. Om tillförsel av nafarelin under graviditeten innebär en risk hos människa är inte klart och sådan behandling bör undvikas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Nafarelin givet i samband med provrörsbefruktning torde inte påverka risken för missbildning. Om tillförsel av nafarelin under graviditeten innebär en risk hos människa är inte klart och sådan behandling bör undvikas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Gemensamt för GnRH-analoger
I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 422 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Elva av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8-9 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad.

Specifikt om nafarelin
Nafarelin används vid endometrios samt som förbehandling vid p......

# Gemensamt för GnRH-analoger I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 422 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Elva av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8-9 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad. # Specifikt om nafarelin Nafarelin används vid endometrios samt som förbehandling vid provrörsbefruktning. Påverkan på frisättning av LH och FSH sker, först med en stimulering, vid längre behandling med en hämning. Det är inte sannolikt att dessa förändringar skulle påverka risken för fosterskada. Vid all provrörsbefruktning ses en svag ökning av missbildningsrisken, främst betingad av underliggande infertilitetstillstånd. Mödrar till 221 barn registrerade i födelseregistret uppgav användning av nafarelin. Sju av barnen hade missbildningsdiagnoser, mot 4-5 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således i stort sett normal. Dock var hela 29 barn (13%) födda för tidigt, mot 13-14 förväntade (6,1%), vilket förmodligen kan förklaras av en hög frekvens flerbörder (36 barn mot 6-7 förväntade). Den höga andelen flerbörder stämmer med att substansen används vid assisterad befruktning.
Referenser
  1. Lahat E, Raziel A, Friedler S et al. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod 1999;14:2656-60.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/4/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet