Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/27/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Nadroparin

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nadroparin

Nadroparin

Klass: 2

Substanser

nadroparin, nadroparinkalcium

nadroparin, nadroparinkalcium
Bedömning

Det är inte sannolikt att nadroparin själv har en teratogen effekt, men eftersom erfarenhet under graviditet saknas till stor del kan det vara lämpligt att tillsvidare iaktta viss försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Det är inte sannolikt att nadroparin själv har en teratogen effekt, men eftersom erfarenhet under graviditet saknas till stor del kan det vara lämpligt att tillsvidare iaktta viss försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Nadroparin är ett lågmolekylärt heparin. Placentaövergången torde vara försumbar. Inga epidemiologiska studier över nadroparin under graviditet finns publicerade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Nadroparin är ett lågmolekylärt heparin. Placentaövergången torde vara försumbar. Inga epidemiologiska studier över nadroparin under graviditet finns publicerade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Referenser
  1. Forestier F, Daffos F, Capella-Pavlovsky M. Low molecular weight heparin (PK 10169) does not cross the placenta during the second trimester of pregnancy study by direct fetal blood sampling under ultrasound. Thromb Res. 1984;34:557-60.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/29/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

För patienter och allmänhet