Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

Janusmed

Inloggning krävs inte till interaktionsstödet

OBS! Ingen inloggning krävs för att använda Janusmed interaktioner. Sök som vanligt men utan att logga in. Riskprofil låst för användare utanför Region Stockholm/Gotland.

Janusmed njurfunktion blir nationellt

Snart kommer Janusmed njurfunktion in i kunskapsstöden. Du kan redan nu använda stödet via njuren.sll.se. Mer information finns på Nyheter i Janusmed (https://janusmed.sll.se/about/nyheter)

Thacapzol (Tablett)
  • Thacapzol (Tablett)

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Amning

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
Thacapzol (Tablett)
tiamazol
2 2

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men en uppföljning av barnets tyreoideastatus bör göras.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Produkt/substans
Klass
Thacapzol (Tablett)
tiamazol
2 2
2 2
2 2

Tiamazol

Tiamazol

Klass: 2

Produkter

Thacapzol, Thiamazole Uni-Pharma, Tiamazol 2care4, ......

Thacapzol, Thiamazole Uni-Pharma, Tiamazol 2care4, Tiamazol Ebb
ATC-Koder

H03BB02

H03BB02
Substanser

tiamazol

tiamazol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men en uppföljning av barnets tyreoideastatus bör göras.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men en uppföljning av barnets tyreoideastatus bör göras.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 17% (1-3). Koncentrationer upp till 0,3 µmol/L har uppmätts hos tio ammade barn (5). Ingen påverkan på tyreoideahormoner, IQ eller tillväxt sågs hos 150 ammade barn (6-7).
 

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 17% (1-3). Koncentrationer upp till 0,3 µmol/L har uppmätts hos tio ammade barn (5). Ingen påverkan på tyreoideahormoner, IQ eller tillväxt sågs hos 150 ammade barn (6-7).
Referenser
  1. Tegler L, Lindström B. Antithyroid drugs in milk. Lancet. 1980;2:591.
  2. Johansen K, Andersen AN, Kampmann JP, Molholm Hansen JM, Mortensen HB. Excretion of methimazole in human milk. Eur J Clin Pharmacol 1982;23(4):339-341.
  3. Cooper DS, Bode HH, Nath B, Saxe V, Maloof F, Ridgway EC. Methimazole pharmacology in man: studies using a newly developed radioimmunoassay for methimazole. J Clin Endocrinol Metab. 1984;58:473-9.
  4. Low LC, Lang J, Alexander WD. Excretion of carbimazole and propylthiouracil in breast milk. Lancet 1979;2(8150):1011.
  5. Azizi F, Hedayati M. Thyroid function in breast-fed infants whose mothers take high doses of methimazole. J Endocrinol Invest. 2002;25:493-6.
  6. Lamberg BA, Ikonen E, Osterlund K, Teramo K, Pekonen F, Peltola J et al. Antithyroid treatment of maternal hyperthyroidism during lactation. Clin Endocrinol (Oxf) 1984;21(1):81-87.
  7. Azizi F, Khoshniat M, Bahrainian M, Hedayati M. Thyroid function and intellectual development of infants nursed by mothers taking methimazole. J Clin Endocrinol Metab 2000;85(9):3233-3238.
  8. Azizi F, Bahrainian M, Khamseh ME, Khoshniat M. Intellectual development and thyroid function in children who were breast-fed by thyrotoxic mothers taking methimazole. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003;16:1239-43.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/16/2021