Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – oxazepam

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxazepam

Oxazepam

Klass: 2

Produkter

Oxascand, Sobril

Oxascand, Sobril
ATC-Koder

N05BA04

N05BA04
Substanser

oxazepam

oxazepam
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom det föreligger stor risk för ackumulering av oxazepam hos barnet på grund av nedsatt konjugeringsförmåga hos nyfödda.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom det föreligger stor risk för ackumulering av oxazepam hos barnet på grund av nedsatt konjugeringsförmåga hos nyfödda.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 2,7 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (3). Sedering har rapporterats hos ett ammat barn (4).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 2,7 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (3). Sedering har rapporterats hos ett ammat barn (4).
Referenser
  1. Wretlind M. Excretion of oxazepam in breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1987;33(2):209-210.
  2. Rane A, Sundwall A, Tomson G. [Oxazepam withdrawal in the neonatal period]. Lakartidningen 1979;76(48):4416-4417.
  3. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51.
  4. Kemp J, Ilett KF, Booth J, Hackett LP. Excretion of doxepin and N-desmethyldoxepin in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1985;20(5):497-9.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021