Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – orfenadrincitrat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Orfenadrin

Orfenadrin

Klass: 3

Produkter

Disipal, Lysantin, Norflex, Norgesic

Disipal, Lysantin, Norflex, Norgesic
ATC-Koder

M03BC01, M03BC51, N04AB02

M03BC01, M03BC51, N04AB02
Substanser

orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid

orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Orfenadrin har hög biotillgänglighet och lång halveringstid varför påverkan på ammade barn inte kan uteslutas.

Orfenadrin har hög biotillgänglighet och lång halveringstid varför påverkan på ammade barn inte kan uteslutas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021