Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/24/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – omalizumab

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Omalizumab

Omalizumab

Klass: 2

Produkter

Xolair

Xolair
ATC-Koder

R03DX05

R03DX05
Substanser

omalizumab

omalizumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Baserad på data från en kvinna passerar omalizumab, en humaniserad monoklonal antikropp, över till bröstmjölk (1) men en relativ barndos kan inte beräknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 160 ammade barn (2-6).

Baserad på data från en kvinna passerar omalizumab, en humaniserad monoklonal antikropp, över till bröstmjölk (1) men en relativ barndos kan inte beräknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 160 ammade barn (2-6).
Referenser
  1. Saito J, Yakuwa N, Sandaiji N, Uno C, Yagishita S, Suzuki T et al. Omalizumab concentrations in pregnancy and lactation: A case study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(10):3603-3604.
  2. Ensina LF, Cusato-Ensina AP, Camelo-Nunes IC, Solé D. Omalizumab as Third-Line Therapy for Urticaria During Pregnancy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2017;27(5):326-327.
  3. González-Medina M, Curto-Barredo L, Labrador-Horrillo M, Giménez-Arnau A. Omalizumab use during pregnancy for chronic spontaneous urticaria (CSU): report of two cases. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(5):e245-e246.
  4. López Leon, S, Kaufman DG, Howard M, et al. Safety outcomes among infants exposed to omalizumab via breastfeeding: Results from the Xolair Pregnancy Registry (Expect). Pharmacoepidemiol Drug Saf 2019;28 (Suppl 2):374-5. Abstract.
  5. Losappio LM, Mirone C, Schroeder JW, Scibilia J, Balossi L, Pastorello EA. Omalizumab Use in Chronic Spontaneous Urticaria during Pregnancy and a Four Years' Follow-Up: A Case Report. Case Rep Dermatol. 2020;12(3):174-177.
  6. Majou D, Moreira B, Martin C, Chhun S, Treluyer JM, Tsatsaris V et al. Safety of Omalizumab During Pregnancy and Breast-Feeding With Assessment of Placental Transfer: A Case Report. Allergy Asthma Immunol Res. 2021;13(3):515-516.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021