Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/24/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – olsalazin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Olsalazin

Olsalazin

Klass: 2

Produkter

Dipentum

Dipentum
ATC-Koder

A07EC03

A07EC03
Substanser

olsalazin, olsalazinnatrium

olsalazin, olsalazinnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men barnet bör observeras för biverkningar (såsom diarré).

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men barnet bör observeras för biverkningar (såsom diarré).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % för både olsalazin och mesalazin (11, 4). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (11).
Olsalazin är en prodrug till mesalazin (10).

Mesalazin
Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-6). Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (2-4, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (6-8). Diarré har rapporterats hos två ammade barn (7, 9).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % för både olsalazin och mesalazin (11, 4). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (11). Olsalazin är en prodrug till mesalazin (10). **Mesalazin** Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-6). Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (2-4, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 18 ammade barn (6-8). Diarré har rapporterats hos två ammade barn (7, 9).
Referenser
 1. Mezavant (mesalazin). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2019-02-08, cited 2019-04-23]
 2. Jenss H, Weber P, Hartmann F. 5-Aminosalicylic acid and its metabolites in breast milk during lactation. Am J Gastroenterol. 1990;85:331. Letter.
 3. Klotz U, Harings-Kaim A. Negligible excretion of 5-aminosalicylic acid in breast milk. Lancet. 1993;342(8871):618-9.
 4. Christensen LA, Rasmussen SN, Hansen SH. Disposition of 5-aminosalicylic acid and N-acetyl-5-aminosalicylic acid in fetal and maternal body fluids during treatment with different 5-aminosalicylic acid preparations. Acta Obstet Gynecol Scand. 1994;73(5):399-402.
 5. Silverman DA, Ford J, Shaw I, Probert CS. Is mesalazine really safe for use in breastfeeding mothers?. Gut. 2005;54(1):170-1.
 6. Datta P, Rewers-Felkins K, Kallem RR, Baker T, Hale TW. Determination of Mesalamine levels in Human Milk as a Function of Dose. Breastfeed Med. 2019;14(2):98-101.
 7. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
 8. Xu Y, Tan B, Ma L, Song Y, Zhou X, Qi Q, et al. Case Report Inflammatory bowel disease in pregnancy: a report of 7 cases and review of the literature. Int J Clin Exp Med. 2017;10(3):5525-5532.
 9. Nelis GF. Diarrhoea due to 5-aminosalicylic acid in breast milk. Lancet. 1989;1(8634):383.
 10. SPC Dipentum (olsalazin). Atnahs Pharma UK Limited. (citerad 2019-04-17)
 11. Miller LG, Hopkinson JM, Motil KJ, Corboy JE, Andersson S. Disposition of olsalazine and metabolites in breast milk. J Clin Pharmacol. 1993;33(8):703-6.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021